Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Zeptejte se starosty

Aktualita

02duben2017

Zeptejte se starosty - Dotaz na vybudování chodníku

Dobrý den,
prosím loni jsem Vám zasílal dotaz ohledně vybudování chodníku na ulici "Pražská" zejména v úseku od křižovatky na Klikov směrem na Třeboň. Nikdo mi doposud neodpověděl, tak zkouším psát znovu...
V tomto úseku se pohybuje řada pěších osob, uskakujících před projíždějícími kamiony a jinými vozidly a chodník zde opravdu chybí. Zejména k "bytovkám" a dalším navazujícím rodinným domům se od vlakového nádraží dá pěšky dostat jen "po poli" a to musí být "posekáno", jinak se na komunikaci pouze riskuje zdraví.
Prosím za všechny sousedy - nedá se s tím něco dělat? Děkuji za odpověď.


Luboš Hešík, starosta města, odpovídá:

Dobrý den,

děkuji za Váš opakovaný dotaz z 27.3. 2017 a připojuji následující níže uvedené informace. Rozpočet na letošní rok (tímto zdůvodňuji pozdější odpověď na Váš první dotaz, který spolu s peticí občanů byl inspirací při tvorbě rozpočtu na letošní rok) obsahuje finance na realizaci projektu celkového řešení v celé délce chodníku od železničního přejezdu u zastávky až po výjezd z města směrem na Třeboň.

Jen uvedu pro připomenutí, že na začátku tohoto volebního období nebylo k dispozici z hlediska řešení chodníku kolem komunikace I.třídy z hlediska projektů vůbec nic. Již v minulosti jsem stejně jako určitě i Vy, zaznamenal požadavky na řešení v oblasti křižovatky "U Vondráků", která byla v minulosti řešena zadáním projektu na rekonstrukci průtahu městem a směr ulice Pražské směrem k Huti byl s odkazem na nedostatek finančních prostředků, stejně jako mnohé další věci "odložen". Hlavně ale bez připomínkování radnice v minulém volebním období na možnost vybudování chodníku zůstal tehdy zpracovávaný projekt na celkovou rekonstrukci železničního přejezdu u zastávky a tento přejezd byl takto tedy z evropských peněz realizován (umístění výstražníků, kabelizace, zabezpečení apod.) V současném volebním období byl zpracpván projekt chodníku v úseku od firmy EATON alespoň k železničnímu přejezdu, který bude spolu s rekonstrukcí ulice Havlíčkovy (ulice vedoucí "kolem Vondráků do města") letos realizován se zahájením v tomto měsíci. Intenzivně jednáme i o možnostech propojení chodníku v délce několika desítek metrů přes železniční přejezd u zastávky na stávající chodník vedoucí k sídlišti 17.listopadfu, ale fakticky požadujeme, aby nový železniční přejezd byl kvůli možnosti vybudování chodníku kompletně předělán na náklady města.

Úsek od železničního přejezdu po výjezd na Třeboň byl rozdělen na dvě na sobě realizací nezávislé etapy, které dělí odbočka k sídl.na Pražské.Je uzavřena smlouva s projekční kanceláří s tím, že projekt pro územní řízení u etapy od zastávky kolem benzínové pumpy po odbočku k sídlišti by měl být předložen do konce července a druhá část, ke které směřoval Váš dotaz, do konce září letošního roku. O tom, aby tento projekt mohl být realizován však rozhodne vůle vlastníků pozemků dohodnout se s radnicí na realizaci stavby na v tuto chvíli jejich pozemcích. Mezitím bude letos v části ulice Pražské provedena kabelizace vzdušného vedení NN a rozpracován je také projekt opravy kanalizace. Problémem zůstávají i některé neodpovídající sjezdy ke stávajícím objektů, které se musí v některých ojedinělých případech přemístit či alespoň prokjekčně upravit. Samostatnou kapitolou mohou být i trasy stávajících sítí a jejich případné přeložky. Kompletně se musí dořešit i mnohdy nevyhovující místa přechodů pro chodce a v případě parkoviště "u Jezárka" i vyřešení místa na přecházení a parkování vozidel. 

Nicméně Vás mohu ubezpečit, že posun od dob minulých jsou v tuto chvíli zahájené projekční práce a v letošním roce připravované realizace výše uvedených stavebních prací. Nejbližší termín realizace chodníku může být, v případě získání stavebního povolení po vyřešení výše popsaných věcí a dostatku financí, tedy až příští rok.

Děkuji Vám i všem ostatním, kteří by realizaci chodníku uvítali, za zájem o věci veřejné. Snažím se spolu s většinou zastupitelů a úředníků věci v našem krásném městě měnit k lepšímu...

S pozdravem 

Luboš Hešík

 

 

 

 

 

Další novinky