Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Zeptejte se starosty

Aktualita

12říjen2016

Zeptejte se starosty - kanalizace na Františkově

Dobrý den, ráda bych se zeptala na budoucí kanalizační síť ve Františkově. Zajímalo by mě zda bude zahrnovat i chatovou oblast za penzionem U Pancířů. Pokud tato možnost je, za jakých podmínek by to bylo. Děkuji za odpověď Jasanská Hana


Luboš Hešík, starosta města, odpovídá:

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz z 28.9. 2016. Sděluji, že na Františkově se bude předávat staveniště až před koncem roku a práce začnou nejdříve v lednu a potrvají až do října 2017. V listopadovém vydání Suchdolského zpravodaje, který najdete na přelomu října a listopadu v této části webu města,  budou zveřejněny první informace o podmíněné stavbě kanalizace v Klikově, stejně jako tomu bylo v případě m.č. Tušť v říjnovém vydání Suchdolského zpravodaje. Průběžné informace najdete také v příštích týdnech v této části webu města. Zde budou uvedeny kontakty na stavbyvedoucí, ale i pracovníky městského úřadu, kteří Vám pomohou vysvětlit otázky týkající se povolení přípojky atd. Všichni majitelé nemovitostí budou v předstihu informováni dle postupu prací o předpokládaném termínu realizace veřejné části přípojky k jejich nemovitosti a bude s nimi zkonzultováno její přesné umístění. Pohledem do projektové dokumentace sděluji, že Vaše nemovitost je v projektu vedena s plánovanou přípojkou. Předpokládá se, že bude připojena každá nemovitost v trase kanalizačního sběrače, o jejíž připojení projeví vlastník zájem. Nicméně všem zájemcům o připojení doporučuji kontaktovat Městský úřad v Suchdole nad Lužnicí, stavební úřad ( ing. Dušek) a zkonzultovat nad projektovou dokumentací stavby podmínky získání příslušného povolení na domovní část přípojky, která je v plně režii vlastníků nemovitostí. V neposlední řadě zde zanechat kontakt, který může být u složitějších případů pracovníky radnice v rámci kontrolních dnů předám zhotoviteli, jehož pracovníci mohou vše s Vámi zkonzultovat na místě samém. Orientační situační snímky zveřejněné na webu slouží pouze k orientaci o předpokládaném rozsahu stavebních prací. K technickému řešení uvádím, že po minulých komunálních volbách byl k dispozici projekt se stavebním povolením na toto řešení, které schválili všichni současní zastupitelé a vychází z průzkumů a kroků učiněných v předcházejících deseti letech, kdy projekt vznikal. Vzhledem k délce svého působení v pozici starosty proto nemohu poskytnout úplně detailní informace o konkrétních jednáních. Přiznávám, že v poslední době slyším různé "informace" o existenci studií či výkresů jiných možnostech řešení, ale nedisponuji podklady z minulých let o tom, že by je někdo veřejně projednával či objednával.....existují různé "průzkumy" formou dopisů občanů z konce či druhé poloviny minulého volebního období, jejichž text a informace v něm uvedené jsou ovšem slušně řečeno poplatné době, ve které dopisy vznikaly....

Další novinky

your image

Kontejnery na bioodpad

Od 10. 4. 2019 je možno dávat bioodpad ze zahrad do velkoobjemových kontejnerů. Do kontejnerů lze dávat pouze trávu, listí, plevel.

Seznam míst kontejnerů:

Bor – u bývalého kravína,

Hrdlořezy – u hasičské nádrže (u cesty směr Nové Hrady),

Klikov – vedle prodejny Coop,

Suchdol nad Lužnicí – u hokejbalového hřiště,

Tušť – u potoka pod penzionem Lužnice.