Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Zeptejte se starosty

Aktualita

12říjen2016

Zeptejte se starosty - kanalizace na Františkově

Dobrý den, ráda bych se zeptala na budoucí kanalizační síť ve Františkově. Zajímalo by mě zda bude zahrnovat i chatovou oblast za penzionem U Pancířů. Pokud tato možnost je, za jakých podmínek by to bylo. Děkuji za odpověď Jasanská Hana


Luboš Hešík, starosta města, odpovídá:

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz z 28.9. 2016. Sděluji, že na Františkově se bude předávat staveniště až před koncem roku a práce začnou nejdříve v lednu a potrvají až do října 2017. V listopadovém vydání Suchdolského zpravodaje, který najdete na přelomu října a listopadu v této části webu města,  budou zveřejněny první informace o podmíněné stavbě kanalizace v Klikově, stejně jako tomu bylo v případě m.č. Tušť v říjnovém vydání Suchdolského zpravodaje. Průběžné informace najdete také v příštích týdnech v této části webu města. Zde budou uvedeny kontakty na stavbyvedoucí, ale i pracovníky městského úřadu, kteří Vám pomohou vysvětlit otázky týkající se povolení přípojky atd. Všichni majitelé nemovitostí budou v předstihu informováni dle postupu prací o předpokládaném termínu realizace veřejné části přípojky k jejich nemovitosti a bude s nimi zkonzultováno její přesné umístění. Pohledem do projektové dokumentace sděluji, že Vaše nemovitost je v projektu vedena s plánovanou přípojkou. Předpokládá se, že bude připojena každá nemovitost v trase kanalizačního sběrače, o jejíž připojení projeví vlastník zájem. Nicméně všem zájemcům o připojení doporučuji kontaktovat Městský úřad v Suchdole nad Lužnicí, stavební úřad ( ing. Dušek) a zkonzultovat nad projektovou dokumentací stavby podmínky získání příslušného povolení na domovní část přípojky, která je v plně režii vlastníků nemovitostí. V neposlední řadě zde zanechat kontakt, který může být u složitějších případů pracovníky radnice v rámci kontrolních dnů předám zhotoviteli, jehož pracovníci mohou vše s Vámi zkonzultovat na místě samém. Orientační situační snímky zveřejněné na webu slouží pouze k orientaci o předpokládaném rozsahu stavebních prací. K technickému řešení uvádím, že po minulých komunálních volbách byl k dispozici projekt se stavebním povolením na toto řešení, které schválili všichni současní zastupitelé a vychází z průzkumů a kroků učiněných v předcházejících deseti letech, kdy projekt vznikal. Vzhledem k délce svého působení v pozici starosty proto nemohu poskytnout úplně detailní informace o konkrétních jednáních. Přiznávám, že v poslední době slyším různé "informace" o existenci studií či výkresů jiných možnostech řešení, ale nedisponuji podklady z minulých let o tom, že by je někdo veřejně projednával či objednával.....existují různé "průzkumy" formou dopisů občanů z konce či druhé poloviny minulého volebního období, jejichž text a informace v něm uvedené jsou ovšem slušně řečeno poplatné době, ve které dopisy vznikaly....

Další novinky