Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

04leden2021

Výběr poplatků v roce 2021

Sdělení pro občany – výběr poplatků v roce 2021

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 16. 12. 2020 schválilo usnesením č. ZM 518/13/6/1/2020 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kdy sazba poplatku byla navýšena z 500 Kč na 600 Kč. Výše ostatních poplatků zůstává beze změny.

Z důvodu šíření epidemie viru SARS CoV-2 žádáme občany, aby upřednostňovali úhradu poplatků prostřednictvím bankovního převodu na účet č. 0603167379/0800. Variabilní symbol poplatků na požádání sdělí pracovníci Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí na tel. č. 384 382 607, 384 781 104 nebo na e-mailové adrese: lsoudkova@meu.suchdol.czmpultrova@meu.suchdol.cz.

Děkujeme za pochopení

.

Další novinky