Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

11srpen2020

Upozornění pro sportovní oddíly a společenské a zájmové organizace

Zastupitelstvo města Suchdol nad Lužnicí usnesením č. ZM 349/8/23/1/2020 ze dne 12. 3. 2020 přiznalo dotace a dary z rozpočtu města Suchdol nad Lužnicí pro sportovní oddíly a společenské a zájmové organizace (dále jen „spolky“).  Vzhledem k šíření nákazy COVID–19 v jarních měsících tohoto roku a přijetím krizového opatření ve formě nařízení vlády č. 223/2020 a 224/2020 byly však některé aktivity spolků, na které byly požadovány finanční prostředky, zakázány nebo omezeny. Z tohoto důvodu spolky zřejmě nemohly na některé plánované akce či aktivity přidělené finanční prostředky čerpat. Na základě smlouvy o dotaci/daru jsou však spolky povinny dostát účelu čerpání dotace/daru.

Z výše uvedených skutečností město žádá spolky o písemné sdělení využití finančních prostředků na původně podané žádosti o dotaci/daru. V případě, že spolky požadují změnu účelu využití finančních prostředků, mohou tak učinit na základě písemné žádosti, a to do 31. 8. 2020. Následně o změně rozhodne zastupitelstvo města.

.

Další novinky