Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

27duben2020

Krajská pomoc zranitelným (KPZ)

Vážení spoluobčané,

v současné době všichni prožíváme nelehké chvíle. Snažíme se přijímat opatření na ochranu nás samotných i našich blízkých. Jsme si vědomi toho, že někteří z nás jsou ohroženi vzhledem ke svému zdravotnímu stavu víc než jiní. Jsou to ti, kteří trpí poruchami imunitního systému, onkologickým onemocněním, kardiovaskulárním onemocněním, musí na dialýzu a podobně, ale také ti, kteří pečují o někoho doma a mohli by ho ohrozit.

Právě pro tyto lidi připravil Jihočeský kraj spolu se starosty obcí balíček, kterému říkáme KPZ (krajská pomoc zranitelným). Balíček je určen právě ohroženým lidem a obsahuje 2 respirátory třídy FFP2, 10 chirurgických ústenek a 2 látkové ústenky. Tyto ochranné prostředky vám pomohou ochránit se na cestě k lékaři či jinam.

Vyzvednout si je můžete proti podpisu a uvedení čísla občanského průkazu osobně nebo prostřednictvím blízké osoby na Městském úřadě Suchdol nad Lužnicí, náměstí T. G. Masaryka 9, v kanceláři pokladny a matriky. Pokud z nějakých důvodů nebude balíček požadovat od města, bude tento k dispozici pro pacienty rizikových skupin také v jihočeských nemocnicích. V případě potřeby je možné kontaktovat Jihočeský kraj na seniorské lince 800 203 210.

Věříme, že Vám usnadníme život.

Luboš Hešík, starosta města

.

Další novinky