Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

05únor2020

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - pátek 21.02.2020 - Suchdol nad Lužnicí (ul.B.Němcové, Smetanova, Nerudova)

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací  bude přerušena dodávka elektrické energie v pátek 21. 02. 2020 od 07:30 do 15:00 v celé ul. B. Němcové, části ul. Komenského. Smetanova, J.K.Tyla a Nerudova.Přerušení bude v místě oznámeno plakáty.Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel
distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).
Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení
dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.

Přílohy

Další novinky