Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

09leden2020

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - pondělí 20.01.2020 - Suchdol nad Lužnicí (část ul.Žižkova-čp. 719 a 55)

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací  bude přerušena dodávka elektrické energie v pondělí 20. 01. 2020 od 09:00 do 15:00 v části ul.Žižkova-čp. 719 a 55.Přerušení bude v místě oznámeno plakáty.Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel
distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).
Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení
dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.

Přílohy

Další novinky