Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

08leden2020

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - pondělí 20.01.2020 - Suchdol nad Lužnicí (část ul.Vitorazská)

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací  bude přerušena dodávka elektrické energie v pondělí 20. 01. 2020 od 08:00 do 14:00 v části ulice Vitorazské.Přerušení bude v místě oznámeno plakáty.Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel
distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).
Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz , kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení
dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.


Přílohy

Další novinky