Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

19prosinec2019

Projekty „Rodinné pasy“ a „Senior pas“ nově i v Jihočeském kraji

Projekt „Rodinné pasy“

Jihočeský kraj připravil a finančně podpořil projekt „Rodinné pasy“, jehož realizátorem je organizace Sun Drive Communications, s. r. o., Brno. Projekt je založen na systému poskytování slev rodinám z Jihočeského kraje s alespoň jedním dítětem do 18 let, včetně rodin neúplných, náhradních či rodin tvořených partnerským svazkem. Účast na projektu a využívání slev je pro rodiny díky podpoře Jihočeského kraje bezplatná a slevy mohou využít napříč celou Českou republikou, podle zapojených poskytovatelů. Slevy je možné využívat na produkty
i služby z oblasti kultury, cestovního ruchu, stravování, zdravotnictví apod. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je prostřednictvím výhod a slev umožnit rodinám větší zapojení do kulturních, sportovních, zábavních a dalších aktivit, které jinak mohou být pro rodiny finančně náročné.

Informace o projektu s možností on-line registrace jsou uvedeny na webových stránkách: www.rodinnepasy.cz.

Projekt „Rodinné pasy“ je inspirován projektem Familienpass v Dolním Rakousku. V České republice tento projekt funguje od roku 2006, kdy byl pilotně realizován v Jihomoravském kraji. V současné době jsou do projektu zapojeny kromě našeho kraje také kraje: Olomoucký, Královéhradecký, Pardubický, Ústecký, Středočeský, Moravskoslezský a Kraj Vysočina.

 

Projekt „Senior Pas“

Jihočeský kraj připravil a finančně podpořil projekt „Senior Pas“, jehož realizátorem je organizace Sun Drive Communications, s. r. o., Brno. Projekt je založen na podpoře pro občany nad 55 let. Účast na projektu a využívání slev je pro seniory díky podpoře Jihočeského kraje bezplatná. Slevy a výhody mohou využít napříč celou Českou republikou, na Slovensku, a také v Rakousku podle zapojených poskytovatelů. Jedná se o ucelený systém slev na výrobky a služby poskytované držitelům karet Senior Pas. Tento pas přináší celoroční slevy v rozsahu 5 – 50 %, doplněné navíc o sezónní a bonusové slevy v oblastech: zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je prostřednictvím výhod a slev umožnit seniorům smysluplné trávení volného času, ale i sbližování generací.

Karta Senior Pas je nepřenosná, platná pouze pro svého držitele (registrace jednotlivce). Registrace párů a rodin není možná. O kartu pro svého seniora mohou požádat i jeho blízcí (partner, rodina, přátelé…) a její vydání je zdarma.

Informace o projektu s možností on-line registrace jsou uvedeny na webových stránkách: www.seniorpasy.cz.

V současné době jsou do projektu zapojeny tyto kraje: Jihomoravský, Olomoucký, Karlovarský, Královéhradecký, Pardubický, Ústecký, Zlínský, Liberecký, Moravskoslezský, Kraj Vysočina, nyní i Jihočeský. 

 

 

 

Další novinky