Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

25červen2019

Město požádá o dotaci na chodník kolem části ulice Pražské

V souladu s rozhodnutím rady města ze dne  20.3. 2019, na základě podané žádosti o vydání stavebního povolení požádá město do konce června v rámci výzvy MAS Třeboňsko o dotaci na výstavbu chodníku v cca 500 m úseku od vodárny po odbočku na sídliště Na Pražské.Stavba s názvem "Suchdol n.L., chodník podél sil.I/24, úsek mezi křiž. s ul.Tyršova - sídl. Na Pražské", kterou projekčně realizovala firma WAY project s.r.o., Jindřichův Hradec řeší ve směru od centra levostranný chodník (s několika místy na přecházení) kolem silnice I/24. Orientační rozpočet stavby činí 4,7 mil. Kč.

Přílohy

Další novinky