Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

03květen2019

Rada města schválila pravidla pro pronajímání pečovatelských bytů v novém seniorském domě

Rada města na svém zasedání dne 24.4. 2019 schválila pravidla pro přidělování pečovatelských bytů v novém seniorském domě čp. 860 na sídlišti 9. května v Suchdole nad Lužnicí.

Pravidla vycházejí zejména z již avizovaných podmínek státní dotace. Kolaudace stavby se předpokládá do konce května s tím, že noví nájemníci nově přidělené byty obsadí do 3 měsíců od kolaudace stavby. Město zároveň vyzývá všechny žadatele, kteří v minulosti požádali o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou, aby aktualizovali své údaje v souladu s novými pravidly. Bližší informace lze získat u vedoucí sociální pracovnice v kanceláři pečovatelských služby města v domě s pečovatelskou službou nebo v sekretariátu radnice u místostarostky města.

 Pravidla pro pronajímání podporovaných bytů v PČB Suchdol nad Lužnicí

 Žádost o přidělení pečovatelského bytu ve vlastnictví Města Suchdol nad Lužnicí

 Příloha č.1 - Vyjádření ošetřujícího lékaře

 Příloha č.2 - Čestné prohlášení

Další novinky