Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

12únor2019

Žádost města o prodloužení “plné čáry” na výjezdu směr Třeboň byla zamítnuta.

Krajský úřad zamítl žádost města o změnu vodorovného dopravního značení na výjezdu z města směrem na Třeboň ( v úseku od vjezdu do areálu firmy BRAMA po konec zástavby). 

Změna spočívala v nahrazení stávající přerušované středové čáry středovou čáru plnou. Podnět ze strany veřejnosti projednalo v závěru minulého roku zastupitelstvo města.

Přílohy

Další novinky

your image

Kontejnery na bioodpad

Od 10. 4. 2019 je možno dávat bioodpad ze zahrad do velkoobjemových kontejnerů. Do kontejnerů lze dávat pouze trávu, listí, plevel.

Seznam míst kontejnerů:

Bor – u bývalého kravína,

Hrdlořezy – u hasičské nádrže (u cesty směr Nové Hrady),

Klikov – vedle prodejny Coop,

Suchdol nad Lužnicí – u hokejbalového hřiště,

Tušť – u potoka pod penzionem Lužnice.