Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

21leden2019

Úprava křižovatky silnic I/24 ul. Pražská a III/1505 ul. Tyršova v Suchdole nad Lužnicí

Příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy tj.  krajský úřad vydal podnět na vypracování projektové dokumentace a zařazení do plánu investičních akcí.

Ve věci zařazení úpravy křižovatky silnic I/24 ul. Pražská a III/1505 ul. Tyršova v Suchdole nad Lužnicí vydal příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy tj.  krajský úřad podnět na vypracování projektové dokumentace a zařazení do plánu investičních akcí. Podnět vychází z návrhu Policie ČR, dopravního inspektorátu Jindřichův Hradec ze dne 4.1. 2019, který byl vypracován v reakci na žádost o svolání jednání, kterou zaslalo Město Suchdol nad Lužnicí  krajskému úřadu  v říjnu 2018.

Další novinky