Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Krizové řízení - výstrahy ČHMÚ

Aktualita

30listopad2018

Výstraha ČHMÚ číslo PVI_2018/109

OPIS MV-GŘ HZS ČR
----- Postoupil OPIS/Izscr v 30.11.2018 16:07 -----

Od: mssprg@chmi.cz
Komu: opis@grh.izscr.cz
Datum: 30.11.2018 16:03
Předmět: WOCZ65 OPIN


ZCZC 655
WOCZ65 OPIN 301502

                   VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo:  PVI_2018/109

Vydaná: pátek 30.11.2018 16:02  (15:02 UTC)

Na jev: VELMI SILNÁ LEDOVKA (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Středočeský:(RA,)
       Karlovarský
       Plzeňský:(DO,KT,PJ,PS,TC,)
       Ústecký:(CV,LN,MO,)
       od pátku 30.11.2018 16:00  do soboty 01.12.2018 09:00

Na jev: SILNÁ LEDOVKA (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Středočeský:(BE,PB,)
       Plzeňský
       Jihočeský:(CK,PT,ST,)
       Ústecký:(TP,)
       od pátku 30.11.2018 16:00  do soboty 01.12.2018 09:00

Na jev: LEDOVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Praha
       Středočeský:(BN,KL,KO,KH,ME,MB,NB,PV,PZ,)
       Jihočeský:(CB,JH,PI,TA,)
       Pardubický:(CR,PA,)
       Královéhradecký:(HK,JC,NA,)
       Liberecký
       od pátku 30.11.2018 16:00  do soboty 01.12.2018 09:00
S okamžitou platností rušíme minulou výstrahu.


Tato výstraha zvyšuje stupeň nebezpečí výstrahy před ledovkou na západě
Čech na extrémní.

Přes ČR přechází dále k východu okludující frontální systém, který bude v
sobotu 1.12. během dne zvolna slábnout.

Na západě Čech spadlo v předcházejících 8 hodinách až 6 mm mrznoucího deště.
Mrznoucí srážky a s nimi spojená tvorba ledovky bude ještě pokračovat až
do sobotního rána.

Mrznoucí déšť spojený s tvorbou ledovky se bude místy vyskytovat v celé
západní polovině Čech. Spadnout může dalších 1 až 3 mm mrznoucího deště.

Během noci bude mrznoucí déšť přecházet zvolna ve sněžení a slábnout.

Doporučení ke zmírnění následků jevů:
-Očekává se bezprostřední tvorba ledovky při mrznoucím dešti. Nebezpečí
četných úrazů a vysoké nehodovosti.
-Doporučujeme pokud možno nevycházet ani nevyjíždět autem. Při nutnosti
pohybu venku nezbytná velká opatrnost.
-V případě nutnosti jízdy sledovat dopravní zpravodajství a jezdit
mimořádně opatrně. Počítat s výrazným prodloužením doby jízdy.
-Předpokládáme značné problémy v dopravě, pravděpodobné komplikace se
zásobováním, zdravotnickými službami apod.
-Při déletrvajícím dešti v důsledku tvorby ledovky na stromech, stožárech,
drátech elektrického vedení a dalších předmětech nebezpečí padajících větví
nebo lámání stromů, pravděpodobné výpadky v dodávce elektřiny, problémy v
energetice apod.Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Borovička
       ve spolupráci s VGHMÚř

       
http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.
html?layout=1


Distribuce: A,S,K,P,C,E,H,L,U,
E,H,J,B,Z,M,T (tyto kraje byly ve zprávě, která byla zrušena)

NNNN

Další novinky