Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

20září2018

Město má připravenu k projednání s veřejností studii revitalizaci Sídliště 9. května v Suchdole nad Lužnicí

Rada města odložila v létě. tuto otázku a projednání s veřejností a v zastupitelstvu města vzhledem k probíhající předvolební kampani do doby po komunálních volbách.Oproti historicky první verzi studie, která byla předložena v zastupitelstvu města v tomto volebním období byl počet navržených parkovacích míst zvýšen ze 127 na 154. Zastupitelstvo města po předložení původní studie v průběhu tohoto volebního období rozšířilo na svém zasedání zadání pro projektové řešení lokality. Po provedeném výběrovém řízení na zpracování všech stupňů projektové dokumentace (tj. až po realizační dokumentaci) byla městu předložena ke konzultaci úvodní část. Ta bude předložena na vědomí současným zastupitelům s tím, že po komunálních volbách bude zahájeno její veřejné projednání.

Přílohy

Další novinky