Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Krizové řízení - výstrahy ČHMÚ

Aktualita

24květen2018

Výstraha ČHMÚ číslo IVNJ_2018/08

---
OPIS HZS Jihočeského kraje
950 230 801

-------- Původní zpráva --------

PŘEDMĚT:
WOCZ66 OPIN

DATUM:
24.05.2018 14:29

ODESÍLATEL:
OPIS

ADRESÁT:
opis@sck.izscr.cz, opis@kvk.izscr.cz, opis@pmk.izscr.cz,
opis@jck.izscr.cz

KOPIE:
koordinator@zu-hlucin.izscr.cz, sicmv@mvcr.cz, pp.oo.operacni@pcr.cz,
soc@army.cz, p.kucinsky@SVSCR.CZ, hydro@svscr.cz, stala sluzba
, hzsphaoper@szdc.cz,
jan.fyrbach@zu-hlucin.izscr.cz, rene.skacel@zu-hlucin.izscr.cz

ZCZC 982
WOCZ66 OPIN 241224

VÝSTRAHA ČHMÚ- VÝSKYT NEBEZPEČNÝCH JEVŮ

VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Číslo: IVNJ_2018/08

Vydaná: čtvrtek 24.05.2018 14:24 (12:24 UTC)

Na jev: VELMI SILNÉ BOUŘKY S PŘÍVALOVÝMI SRÁŽKAMI (VYSOKÝ STUPEŇ
NEBEZPEČÍ):
Středočeský:(BN,PB,)
Karlovarský
Plzeňský
Jihočeský
od čtvrtka 24.05.2018 14:20

V jihozápadní polovině Čech se vyskytují místy bouřky, ojediněle i
velmi
silné s krátkodobými srážkovými úhrny kolem 50 mm. Bouřky postupují jen
zvolna k severozápadu a bouřková činnost zde bude pokračovat.

Doporučení ke zmírnění následků jevů:
-V oblastech zasažených přívalovými srážkami lze očekávat rychlý odtok
vody
ze svahů, rychlé rozvodnění malých toků, potoků a jindy suchých koryt,
zatopení níže položených míst, sklepů, podemletí komunikací apod.
-Pro omezení škod silným nárazovým větrem zajistit okna, dveře,
odstranit
nebo upevnit volně položené předměty (zahradní nábytek, slunečníky
apod.),
zabezpečit skleníky, stavební jeřáby apod.
-Dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí úrazu větrem
uvolněnými
předměty, pádem ulomených větví apod. a zásahu bleskem.
-Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických
radarů
zobrazených na stránkách ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci chytrého
telefonu,
tabletu, apod.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Šimandl
http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index [1].
html?layout=1
http://hydro.chmi.cz/hpps [2]

Distribuce: S,K,P,C,
NNNN


Links:
------
[1] http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index
[2] http://hydro.chmi.cz/hpps

Další novinky