Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Vodné, stočné

 

 Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 18.12. 2017 schválilo ceny vodného a stočného pro rok 2018:

 

                     2016          2017     2018
Vodné bez DPH s DPH  bez DPH s DPH   bez DPH s DPH 
 24,06  27,67  24,77  28,49  25,44  29,26
Stočné bez DPH   s DPH  bez DPH s DPH  bez DPH  s DPH
 21,11  24,28  22,72  26,13    23,87  27,45

Celkem

45,17 51,95 47,49 54,62  49,31  56,71

  

 

Růst nájemného vychází z Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 (který schválilo ve variantě C zastupitelstvo města dne 14.12.2014)

 

 

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 - leden 2014 

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2018

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2017 

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2016

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2015