Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Vodné, stočné

 

 Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 18.12. 2018 schválilo ceny vodného a stočného pro rok 2019:

 

                     2016          2017     2018

2019

Vodné  bez DPH  s DPH   bez DPH   s DPH   bez DPH   s DPH   bez DPH   s DPH 
24,06  27,67  24,77  28,49  25,44  29,26  26,36  30,31
Stočné  bez DPH   s DPH  bez DPH  s DPH  bez DPH  s DPH  bez DPH  s DPH
 21,11  24,28  22,72  26,13    23,87  27,45  25,42  29,23

Celkem

45,17 51,95 47,49 54,62  49,31  56,71  51,78  59,54

  

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné: 

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2019

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2018

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2017 

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2016

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2015

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací: 

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2018 -2027 (varianta C) - červen 2018

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 - prosinec 2014

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 - leden 2014