Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Úřední deska

Název Vyvěšeno Svěšení Přiložené soubory
Opatření obecné povahy č. j. 49892/2021-MZE-16212 týkající se poškození lesních porostů 15.09.2021 16.10.2021 MZE-49892_2021-16212.pdf
OOP VI_návrh_Priloha c. 1_14-9-2021.pdf
Rozdělovník.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 08.09.2021 14.09.2021 31.12.2022 RZ_109-121.pdf
Telefonní spojení do volebních místností 10.09.2021 31.10.2021 Přehled tel. spojení.pdf
Aukční vyhláška - pozemek p.č. 807/7 v k. ú. Nové Hrady 07.09.2021 05.10.2021 Aukční vyhláska N.H..pdf
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 06.09.2021 31.10.2021 Oznámení_volby do PS.pdf
Pozvánka na školení okrskových volebních komisí 06.09.2021 31.10.2021 Pozvánka na školení.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 30.08.2021 06.09.2021 31.12.2022 RZ_97-108.pdf
Oznámení o zasedání okrskových volebních komisí 06.09.2021 31.10.2021 Oznámení_okrskové komise.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 04.08.2021 10.08.2021 31.12.2022 RZ_86-96.pdf
Informace starosty města o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 02.08.2021 07.10.2021 Informace_počet a sídlo volebních okrsků.pdf
Záměr Města Suchdol nad Lužnicí č. 18/2021 - záměr prodeje části pozemku v k.ú. Suchdol nad Lužnicí 15.07.2021 Záměr č. 18-2021.pdf
Záměr Města Suchdol nad Lužnicí č. 17/2021 - záměr směny částí pozemků p.č. 1183/1 za p.č. 1186/3 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí 15.07.2021 Záměr č. 17-2021.pdf
Záměr Města Suchdol nad Lužnicí č. 16/2021 - záměr prodeje části pozemku p.č. 655/1 v k.ú. Tušť 15.07.2021 Záměr č. 16-2021.pdf
Záměr Města Suchdol nad Lužnicí č. 15/2021 - záměr prodeje části pozemku p.č. 3805 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí 15.07.2021 Záměr č. 15-2021.pdf
Záměr Města Suchdol nad Lužnicí č. 14/2021 - záměr daru/bezúplatného převodu části pozemku p.č. 853/1 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí 15.07.2021 Záměr č. 14-2021.pdf
Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem města Suchdol nad Lužnicí dne 30.06.2021 08.07.2021 31.12.2022 RZ_ZM_30.06.2021.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2021 - Hospic Třeboň 08.07.2021 08.07.2024 Dotace-Hospic Třeboň.pdf
Schválený závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2020 01.07.2021 30.06.2022 Schválený_závěrečný_účet_2020.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 21.06.2021 25.06.2021 31.12.2022 RZ_70-83.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2021 - SK Suchdol nad Lužnicí, z.s. 25.06.2021 25.06.2024 Dotace-SK Suchdol.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2021 - Sokol Suchdol nad Lužnicí, z.s. 25.06.2021 25.06.2024 Dotace-Sokol-Soudek.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2021 - TJ Sokol 25.06.2021 25.06.2024 Dotace-TJ Sokol Dvořák.pdf
Závěrečný účet Svazku "Vitorazsko" za rok 2020 15.06.2021 30.07.2022 Schválený ZÚ podepsaný.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 02.06.2021 09.06.2021 31.12.2022 RZ_65-69.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 19.05.2021 21.05.2021 31.12.2022 RZ_57-64.pdf
Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem města Suchdol nad Lužnicí dne 12.05.2021 19.05.2021 31.12.2022 RZ_ZM_12.05.2021.pdf
Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem města Suchdol nad Lužnicí dne 29.04.2021 06.05.2021 31.12.2021 RZ_ZM_29.04.2021.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 21.04.2021 28.04.2021 31.12.2022 RZ_52-56.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 15.04.2021 22.04.2021 31.12.2022 RZ_41-51.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 24.03.2021 30.03.2021 31.12.2021 RZ_27-40.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 17.02.2021 23.02.2021 31.12.2022 RZ_20-26.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 08.02.2021 10.02.2021 31.12.2022 RZ_7-19.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 20.01.2021 25.01.2021 31.12.2022 RZ_1-6.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 31.12.2020 07.01.2021 31.12.2021 RZ_83-98.pdf
Schválený střednědobý výhled Města Suchdol nad Lužnicí na roky 2022-2023 04.01.2021 31.12.2023 Schválený_výhled_města_2022_2023.pdf
Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2021 04.01.2021 31.12.2021 Schválený_rozpočet_města_2021.pdf
Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem města Suchdol nad Lužnicí dne 16.12.2020 22.12.2020 31.12.2021 ZM_16_12.pdf
Schválený střednědobý výhled "DSO Vitorazsko" na roky 2022-2023 16.12.2020 31.12.2023 Schválený_výhled_2022_2023.pdf
Schválený rozpočet DSO "Vitorazsko" na rok 2021 16.12.2020 31.12.2022 Schválený rozpočet_DSO_2021.pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí na rok 2022-2023 15.12.2020 31.12.2023 Strednedoby_vyhled_MS_2022-2023.pdf
Schválený rozpočet Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí na rok 2021 15.12.2020 31.12.2021 Schvaleny_rozpocet_MS_2021.pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Suchdol nad Lužnicí na rok 2022-2023 15.12.2020 31.12.2023 Strednedoby_vyhled_ZS_2022-2023.pdf
Schválený rozpočet Základní školy Suchdol nad Lužnicí na rok 2021 15.12.2020 31.12.2021 Schvaleny_rozpocet_ZS_2021.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 09.12.2020 14.12.2020 31.12.2021 RZ_78-82.pdf
Rozpočtové opatření č. 5 realizované v období listopad 2020 - Svazek obcí "Vitorazsko" 14.12.2020 31.12.2021 Rozpočtová opatření_11_ 2020.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 02.12.2020 09.12.2020 31.12.2021 RZ_74-77.pdf
Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem města Suchdol nad Lužnicí dne 02.12.2020 07.12.2020 31.12.2021 ZM_2_12.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 27.11.2020 02.12.2020 31.12.2021 RZ_73.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 23.11.2020 30.11.2020 31.12.2021 RZ_62-72.pdf
Záměr Města Suchdol nad Lužnicí č. 38/2020 - záměr prodeje bytových jednotek v čp. 753 sídl. Na Pražské v k.ú. Suchdol nad Lužnicí 23.11.2020 Záměr č. 38-2020.pdf
KN_čp. 753.png
situace_čp. 753.png
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 21.10.2020 28.10.2020 31.12.2021 RZ_56-61.pdf
Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem města Suchdol nad Lužnicí dne 30.09.2020 07.10.2020 31.12.2021 ZM_30_9.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 16.09.2020 25.09.2020 31.12.2021 RM_16_9.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 02.09.2020 09.09.2020 31.12.2021 RM_2_9.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 10.08.2020 14.08.2020 31.12.2021 RM_10.8..pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 29.07.2020 05.08.2020 31.12.2021 RM_29.7._.pdf
Opatření obecné povahy č. j. 33784/2020-MZE-16212 týkající se poškození lesních porostů 29.07.2020 31.12.2022 33784_2020-MZE-16212.pdf
OOP cj 33784_2020_Priloha c. 1_27-7-2020.pdf
Rozpočtové opatření č. 4 realizované v období červen 2020 - Svazek obcí "Vitorazsko" 29.07.2020 31.12.2021 Rozpočtová opatření 2020...pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 13.07.2020 15.07.2020 31.12.2021 RM_13.7..pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 08.07.2020 15.07.2020 15.12.2021 RM_8.7.pdf
Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem města Suchdol nad Lužnicí dne 30.06.2020 15.07.2020 31.12.2021 ZM_30.6._.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 22.06.2020 15.07.2020 31.12.2021 RM_22.6._.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na dofinancování zavlažování fotbalového hřiště - TJ Sokol Suchdol nad Lužnicí 07.07.2020 07.07.2023 Sokol_zavlažování.pdf
Rozpočtové opatření č. 3 realizované v období květen 2020 - Svazek obcí "Vitorazsko" 18.06.2020 31.12.2021 Rozpočtová opatření 2020_.pdf
Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem města Suchdol nad Lužnicí dne 11.06.2020 16.06.2020 31.12.2021 ZM_11.6.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 20.05.2020 29.05.2020 31.12.2021 RM_20.5.pdf
Rozpočtové opatření č. 2 realizované v období duben 2020 - Svazek obcí "Vitorazsko" 22.05.2020 31.12.2021 RZ_2.pdf
Rozpočtové opatření č. 1 realizovaná v období březen 2020 - Svazek obcí "Vitorazsko" 15.04.2020 31.12.2021 Rozpočtová opatření 2020.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 23.03.2020 02.04.2020 31.12.2021 RM_23.3.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2020 - TJ Blesk Klikov, cyklistický oddíl 31.03.2020 31.03.2023 TJ Blesk Klikov_cyklistický klub.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2020 - TJ Blesk Klikov 31.03.2020 31.03.2023 TJ Blesk Klikov.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2020 - SK Suchdol nad Lužnicí, z.s. 29.03.2020 29.03.2023 SK Suchdol nad Lužnicí,z.s..pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2020 - Sokol Suchdol nad Lužnicí, z.s 29.03.2020 29.03.2023 Sokol Suchdol nad Lužnicí,z.s..pdf
Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem města Suchdol nad Lužnicí dne 12.03.2020 24.03.2020 31.12.2021 ZM_12.3.pdf
Rozpočtová opatření schválené Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 12.02.2020 19.02.2020 31.12.2021 RM_12.2.pdf
Rozpočtové opatření schválené Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 29.01.2020 17.02.2020 31.12.2021 RM_29.1.pdf
Schválený rozpočet Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí na rok 2019 03.01.2020 31.12.2021 Rozpočet MŠ_2019.pdf
Schválený rozpočet Základní školy Suchdol nad Lužnicí na rok 2019 03.01.2020 31.12.2021 Rozpočet ZŠ_2019.pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí na rok 2020-2021 03.01.2020 31.12.2021 MŠ-výhled_2020-2021.pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Suchdol nad Lužnicí na rok 2020-2021 03.01.2020 31.12.2021 ZŠ-výhled_2020-2021.pdf
Schválený střednědobý výhled DSO "Vitorazsko" na roky 2021 - 2022 27.12.2019 31.12.2022 Schválený střednědobý výhled DSO Vitorazsko.pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Města Suchdol nad Lužnicí na r. 2021 a 2022 19.12.2019 31.12.2022 Schválený výhled města na r. 2021,2022.pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí na rok 2021-2022 19.12.2019 31.12.2022 Schválený výhled MŠ na r. 2021,2022.pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Suchdol nad Lužnicí na rok 2021-2022 19.12.2019 31.12.2022 Schválený výhled ZŠ na r.2021,2022.pdf
Smlouva o poskytnutí investiční dotace - Římskokatolická farnost Suchdol nad Lužnicí 31.07.2019 31.07.2022 Římskokatolická farnost.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2019 - TJ Blesk Klikov 23.04.2019 23.04.2022 TJ Blesk_Klikov_2019.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2019 - SK Suchdol nad Lužnicí, z.s. 11.04.2019 11.04.2022 SK_Suchdol_2019.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2019 - Sokol Suchdol nad Lužnicí, z.s. 11.04.2019 12.04.2022 Sokol_Suchdol_2019.pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovcové stromy 03.04.2019 31.12.2022 OOP_18918_2019-MZE-16212(kbXu9L).pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2020 a 2021 15.01.2019 31.12.2021 Schválený střednědobý výhled města 2020_2021.pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí na rok 2020 a 2021 03.01.2019 31.12.2021 Schválený střednědobý výhled MŠ_2020_2021.pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Suchdol nad Lužnicí na rok 2020 a 2021 03.01.2019 31.12.2021 Schválený střednědobý výhled ZŠ_2020_2021.pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí "Vitorazsko" na rok 2020 a 2021 12.11.2018 31.12.2021 Schválený výhled Vitorazsko_2020_2021.pdf