Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Úřední deska

Název Vyvěšeno Svěšení Přiložené soubory
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků 18.05.2018 18.06.2018 obnova_operátu_Hrdlořezy.pdf
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. CJH/27/2018 na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku - parcela č. 852/46 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí 14.05.2018 15.06.2018 oznameni-o-VR-CJH-27-2018.pdf
ortofotomapa_852-46.jpg
Doplnění příloh k oznámení o prodeji pozemků p.č. 845/1, 852/45 a 852/46 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí 10.05.2018 12.06.2018 vzorova-kupni-smlouva.pdf
vzorova-obalka.pdf
Doplnění příloh k oznámení o prodeji pozemků p.č. 845/1, 852/45 a 852/46 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí 10.05.2018 12.06.2018 podminky-VR.pdf
nabidka-ucastnika-VR-fyzicke-osoby.pdf
nabidka-ucastnika-VR-pravnicke-osoby.pdf
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. CJH/25/2018 na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku - parcela č. 845/1 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí 10.05.2018 12.06.2018 oznameni-o-VR-CJH-25-2018.pdf
ortofotomapa.jpg
informace-pro-ucastniky-VR.pdf
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. CJH/26/2018 na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku - parcela č. 852/45 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí 10.05.2018 12.06.2018 oznameni-o-VR-CJH-26-2018.pdf
ortofotomapa_852-45.jpg
Rozpočtová opatření 26-30/2018 02.05.2018 31.12.2018 RZ 26-30_2018.pdf
Záměr Města Suchdol nad Lužnicí č. 18/2018 - Záměr směny pozemků p.č. 856/4, p.č. 856/5, p.č. 856/3 za část p.č. 855/1 vše v k.ú. Suchdol nad Lužnicí 27.04.2018 Záměr č. 18-2018.pdf
Záměr Města Suchdol nad Lužnicí č. 17/2018- Záměr prodeje pozemků p.č. 791/29, p.č. 791/34, p.č. 791/30 a p.č. 791/31 v k.ú. Klikov 27.04.2018 Záměr č. 17-2018.pdf
Záměr Města Suchdol nad Lužnicí č. 16/2018- Záměr prodeje pozemků p.č. 696/34, p.č. 696/39, p.č. 696/40 v k.ú. Klikov 27.04.2018 Záměr č. 16-2018.pdf
Záměr Města Suchdol nad Lužnicí č. 15/2018- Záměr prodeje pozemků p.č. 792/18, p.č. 792/14, p.č. 792/15 v k.ú. Klikov 27.04.2018 Záměr č. 15-2018.pdf
Záměr Města Suchdol nad Lužnicí č. 14/2018- Záměr prodeje pozemků p.č. 818/6 v k.ú. Klikov 27.04.2018 Záměr č. 14-2018.pdf
Záměr Města Suchdol nad Lužnicí č. 13/2018- Záměr prodeje pozemků p.č. 115/6 v k.ú. Hrdlořezy 27.04.2018 Záměr č. 13-2018.pdf
Záměr Města Suchdol nad Lužnicí č. 12/2018- Záměr prodeje pozemků p.č. 745/2-16 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí 27.04.2018 Záměr č. 12-2018.pdf
Záměr Města Suchdol nad Lužnicí č. 21/2018 - Záměr směny pozemků p.č. 573/1 za část pozemku p.č. 3528 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí 27.04.2018 Záměr č. 21-2018.pdf
Záměr Města Suchdol nad Lužnicí č. 20/2018- Záměr bezúplatného převodu komponentů vyřazených částí bezdrátového rozhlasu 27.04.2018 Záměr č. 20-2018.pdf
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2017 27.04.2018 31.05.2018 Porovnání položek pro vodné a stočné_2017.pdf
Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Jihočeský kraj 25.04.2018 28.05.2018 FÚ-00301165_dne_0515_1801112217.pdf
Rozpočtová opatření 6, 16-24/2018 05.04.2018 31.12.2018 RZ 6, 16-24.pdf
Rozpočtové opatření 25/2018 05.04.2018 31.12.2018 RZ 25_2018.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2018 - SK Suchdol nad Lužnicí z.s. 05.04.2018 05.04.2021 Smlouva_SK Suchdol z.s._2018.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2018 - TJ Blesk Klikov z.s. 04.04.2018 04.04.2021 Smlouva_TJ Blesk_2018.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2018 - Sokol Suchdol nad Lužnicí z.s. 04.04.2018 04.04.2021 Smlouva_Sokol z.s._2018.pdf
Rozpočtová opatření 7-15/2018 21.03.2018 31.12.2018 RZ 7-15_2018.pdf
Rozpočtová opatření 3-5/2018 21.03.2018 31.12.2018 RZ 3-5_2018.pdf
Rozpočtová opatření 1-2/2018 21.02.2018 31.12.2018 RZ 1-2_2018.pdf
Záměr Města Suchdol nad Lužnicí č. 8/2018- Záměr prodeje bytových jednotek v čp. 751 sídl. Na Pražské v k.ú. Suchdol nad Lužnicí 05.01.2018 Záměr č. 8-2018.pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 a 2020 Města Suchdol nad Lužnicí 02.01.2018 31.12.2018 vyhled_mesto_2019-2020.pdf
Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2018 02.01.2018 31.12.2018 Schvaleny_rozpocet_2018.pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Základní školy na rok 2019 - 2020 20.12.2017 31.12.2018 Schvaleny_vyhled_ZS.pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy na rok 2019 – 2020 20.12.2017 31.12.2018 Schvaleny_vyhled_MS.pdf
Schválený rozpočet na rok 2018 Základní školy Suchdol nad Lužnicí 20.12.2017 31.12.2018 Schvaleny_rozpocet_ZS.pdf
Schválený rozpočet na rok 2018 Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí 20.12.2017 31.12.2018 Schvaleny_rozpocet_MS.pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 a 2020 Svazku obcí "Vitorazsko" 18.12.2017 31.12.2018 VITO_vyhled.pdf
Schválený rozpočet - Svazek obcí "Vitorazsko" r. 2018 18.12.2017 31.12.2018 rozpocet_2018_VITO.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolická farnost 14.09.2017 14.09.2020 Římskokatolická farnost.pdf
Darovací smlouva Nadačnímu fondu na realizaci pomníku obětem holocaustu ze Suchdolska 18.07.2017 18.07.2020 Nadační fond.pdf
Závěrečný účet za rok 2016 svazku Vitorazsko v zjednodušené podobě v Kč 29.06.2017 29.07.2018 Závěrečný účet Vitorazsko.pdf
Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2018 a 2019 Města Suchdol nad Lužnicí 22.06.2017 26.07.2018 Rozpoctovy_vyhled_2018_2019.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace SK Suchdol nad Lužnicí z.s. 24.03.2017 24.03.2020 SK Suchdol.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace TJ Blesk Klikov z.s. 23.03.2017 23.03.2020 TJ Blesk.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace Sokol Suchdol nad Lužnicí z.s. 23.03.2017 23.03.2020 Sokol Suchdol.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace Tělocvičná jednota SOKOL Suchdol nad Lužnicí 22.03.2017 22.03.2020 TJ Sokol.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace SK Suchdol nad Lužnicí 25.04.2016 25.04.2019 Smlouva-SK Suchdol.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace Sokol Suchdol nad Lužnicí o.s. 25.04.2016 25.04.2019 Smlouva-Sokol.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace TJ SOKOL Suchdol nad Lužnicí 25.04.2016 25.04.2019 Smlouva-TJ Sokol.pdf
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené po 1.7.2015 04.01.2016 04.01.2019 TJ TATRAN_0001.pdf
TJ TATRAN_0002.pdf
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené po 1.7.2015 04.01.2016 04.01.2019 SOKOL_0002.pdf
SOKOL_0003.pdf
SOKOL_0004.pdf
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené po 1.7.2015 04.01.2016 04.01.2019 SK Suchdol_0001.pdf
SK Suchdol_0002.pdf
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené po 1.7.2015 04.01.2016 04.01.2019 SOKOL_0001.pdf