Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Úřední deska

Název Vyvěšeno Svěšení Přiložené soubory
Opatření obecné povahy o prodloužení dočasné ochrany hranic 03.04.2020 OOP_Prodlouzeni_ochrany_hranic.pdf
Elektronická aukce č. CJH/54/2020 - prodej pozemku p.č. 852/50 v k. ú. Suchdol nad Lužnicí 31.03.2020 30.04.2020 aukcni_vyhlaska_CJH_54_2020_formular_RC.pdf
aukcni_rad.pdf
fotomapa 852-50.jpg
Elektronická aukce č. CJH/53/2020 - prodej pozemku p.č. 852/48 v k. ú. Suchdol nad Lužnicí 31.03.2020 30.04.2020 aukcni_vyhlaska_CJH_53_2020_formular_RC.pdf
aukcni_rad.pdf
fotomapa 852-48.jpg
Elektronická aukce č. CJH/52/2020 - prodej pozemku p.č. 852/47 v k. ú. Suchdol nad Lužnicí 31.03.2020 30.04.2020 aukcni_vyhlaska_CJH_52_2020_formular_RC.pdf
aukcni_rad.pdf
fotomapa 852-47.jpg
Elektronická aukce č. CJH/51/2020 - prodej pozemku p.č. 852/46 v k. ú. Suchdol nad Lužnicí 31.03.2020 30.04.2020 aukcni_vyhlaska_CJH_51_2020_formular_RC.pdf
aukcni_rad.pdf
852-46.png
Elektronická aukce č. CJH/50/2020 - prodej pozemku p.č. 852/45 v k. ú. Suchdol nad Lužnicí 31.03.2020 30.04.2020 aukcni_vyhlaska_CJH_50_2020_formular_RC.pdf
aukcni_rad.pdf
852-45.png
Elektronická aukce č. CJH/49/2020 - prodej pozemku p.č. 852/17 v k. ú. Suchdol nad Lužnicí 31.03.2020 30.04.2020 aukcni_vyhlaska_CJH_49_2020_formular_RC.pdf
aukcni_rad.pdf
fotomapa 852-17.jpg
Rozhodnutí o úplné uzavírce I/24 27.03.2020 Rozhodnuti_o_uplne_uzavirce.pdf
Stanovení PÚP na silnicích I. tř. (uzavírka I/24 Suchdol n.L.) 27.03.2020 Stanoveni_prechodne_upravy_provozu_I_24.pdf
Suchdol_uzav.,_DIO.pdf
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci a silnicích - Tušť - průtah, recyklace za studena a pokládka nových živičných vrtev 26.03.2020 Prechodna-uprava-provozu-Tust-prutah-recyklace-za-studena-a-pokladka-novych-zivicnych-vrstev.pdf
Záměr Města Suchdol nad Lužnicí č. 5/2020 - záměr prodeje hasičského vozu 25.03.2020 Záměr č. 5-2020.pdf
Rozhodnutí - Posunutí splatnosti místních poplatků v období nouzového stavu 25.03.2020 Posunutí splatnosti poplatky.pdf
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí 24.03.2020 06.05.2020 Konkurs_řed. MŠ.pdf
Územní rozhodnutí o umístění stavby "Suchdol nad Lužnicí, Benátky-výst. TS, obnova NN, číslo stavby:1040013231" 20.03.2020 06.04.2020 ÚR_Benátky.pdf
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 1/2020 ze dne 18. března 2020 20.03.2020 Nařízení č. 1.pdf
Oznámení o zrušení výběrového řízení s aukcí č. CJH/21/2020 na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku - parcela č. 852/50 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí 17.03.2020 16.04.2020 oznameni_zruseni_VR_CJH-21-2020.pdf
Oznámení o zrušení výběrového řízení s aukcí č. CJH/20/2020 na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku - parcela č. 852/48 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí 17.03.2020 16.04.2020 oznameni_zruseni_VR_CJH-20-2020.pdf
Oznámení o zrušení výběrového řízení s aukcí č. CJH/19/2020 na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku - parcela č. 852/47 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí 17.03.2020 16.04.2020 oznameni_zruseni_VR_CJH-19-2020.pdf
Oznámení o zrušení výběrového řízení s aukcí č. CJH/18/2020 na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku - parcela č. 852/46 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí 17.03.2020 16.04.2020 oznameni_zruseni_VR_CJH-18-2020.pdf
Oznámení o zrušení výběrového řízení s aukcí č. CJH/17/2020 na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku - parcela č. 852/45 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí 17.03.2020 16.04.2020 oznameni_zruseni_VR_CJH-17-2020.pdf
Oznámení o zrušení výběrového řízení s aukcí č. CJH/16/2020 na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku - parcela č. 852/17 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí 17.03.2020 16.04.2020 oznameni_zruseni_VR_CJH-16-2020.pdf
Usnesení Vlády České republiky č. 238 - č. 241 ze dne 16. 03. 2020 o přijetí krizových opatření 17.03.2020 sb037-20-AK.pdf
Pokyn č. 2 hejtmanky Jihočeského kraje 17.03.2020 Pokyn č. 2.pdf
Vyjádření společnosti Čevak a.s. o zajištění opatření k udržení kvality dodávané pitné vody 17.03.2020 Vyjádření ČEVAK a.s..pdf
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 16.03.2020 sb034-20-AK.pdf
Usnesení Vlády České republiky č. 214 - č. 220 ze dne 15. 03. 2020 o přijetí krizových opatření 16.03.2020 sb0035-2020.pdf
Usnesení Vlády České republiky č. 82 ze dne 14. 03. 2020 o přijetí krizového opatření 14.03.2020 Usneseni_vlady_CR_o_prijeti_krizoveho_opatreni_sb_033-20.pdf
Usnesení Vlády České republiky č. 200 ze dne 12. 03. 2020 o přijetí krizového opatření v mezinárodní osobní dopravě 13.03.2020 Opatreni-v-mezinarodni-osobni-doprave_1.pdf
Usnesení Vlády České republiky č. 198 ze dne 12. 03. 2020 o přijetí krizového opatření o zákazu vstupu do ČR a cestování do rizikových zemí 13.03.2020 Opatreni-o-zakazu-vstupu-do-CR-a-cestovani-do-rizikovych-zemi_1.pdf
Usnesení Vlády České republiky č. 201 ze dne 12. 03. 2020 o přijetí krizového opatření o zákazu školní docházky, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství 13.03.2020 Opatreni-o-zakazu-skolni-dochazky--vzdelavacich-a-volnocasovych-aktivit-ve-skolstvi_1.pdf
Usnesení Vlády České republiky č. 199 ze dne 12. 03. 2020 o přijetí krizového opatření o zákazu pořádání kulturních, sportovních a dalších akcí s účastí nad 30 osob 13.03.2020 Opatreni-o-zakazu-poradani-kulturnich--sportovnich-a-dalsich-akci-s-ucasti-nad-30-osob_1.pdf
Usnesení Vlády České republiky č. 197 ze dne 12. 03. 2020 o dočasném zavedení ochrany vnitřních hranic ČR 13.03.2020 Opatreni-o-docasnem-znovuzavedeni-ochrany-vnitrnich-hranic-CR_1.pdf
Usnesení Vlády České republiky č. 194 ze dne 12. 03. 2020 o vyhlášení nouzového stavu 13.03.2020 Nouzový stav.pdf
Oznámení zahájení stavebního řízení - I/24 Tušť-průtah: chodníky 11.03.2020 Zahájení stav. řízení_ chodníky I-24 průtah.pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví platné od 11.3.2020, týkající se zákazu kulturních a sportovních akcí s účastí nad 100 osob 10.03.2020 (9) Mimořádné opatření - kulturní a sportovní akce.pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví platné od 11.3.2020, týkající se uzavření ZŠ, SŠ, VŠ 10.03.2020 (8) Mimořádné opatření - uzavření ZŠ, SŠ a VŠ.pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví platné od 7.3.2020, týkající se návratu občanů z Italské republiky 07.03.2020 Mimořádné opatření MZ .pdf
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. CJH/21/2020 na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku - parcela č. 852/50 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí 06.03.2020 07.04.2020 oznameni_VR_CJH_21_2020.pdf
informace_pro_ucastniky_VR.pdf
fotomapa 852-50.jpg
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. CJH/20/2020 na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku - parcela č. 852/48 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí 06.03.2020 07.04.2020 oznameni_VR_CJH_20_2020.pdf
informace_pro_ucastniky_VR.pdf
fotomapa 852-48.jpg
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. CJH/19/2020 na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku - parcela č. 852/47 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí 05.03.2020 07.04.2020 oznameni_VR_CJH_19_2020.pdf
informace_pro_ucastniky_VR.pdf
fotomapa 852-47.jpg
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. CJH/18/2020 na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku - parcela č. 852/46 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí 05.03.2020 06.04.2020 oznameni_VR_CJH_18_2020.pdf
informace_pro_ucastniky_VR.pdf
852-46.png
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. CJH/16/2020 na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku - parcela č. 852/17 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí 04.03.2020 06.04.2020 oznameni_VR_CJH_16_2020.pdf
informace_pro_ucastniky_VR.pdf
fotomapa 852-17.jpg
Veřejná vyhláška - seznámení s podklady pro rozhodnutí: Suchdol nad Lužnicí - České Velenice, vedení 2 x 110 kV 02.03.2020 VV_Suchdol nad Lužnicí - České Velenice 2 x 110 kV.pdf
situační výkres.pdf
Vyhlášení výběrového řízení dle ustanovení § 47 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 02.03.2020 Vyhl. VŘ - VPL.pdf
Záměr Města Suchdol nad Lužnicí č. 4/2020 - Záměr pronájmu nebytových prostor v DsPS čp. 218 v Suchdole nad Lužnicí 11.02.2020 Záměr č. 4-2020.pdf
Rozpočtové opatření č. 11 realizovaná v období prosinec 2019 - Svazek obcí "Vitorazsko" 21.01.2020 31.12.2020 Rozpočtová opatření 2019_12.pdf
Záměr Města Suchdol nad Lužnicí č. 3/2020- Záměr prodeje části pozemku p.č. 646 a p.č. 169/10 v k.ú. Bor 09.01.2020 Záměr č. 3-2020.pdf
Záměr Města Suchdol nad Lužnicí č. 2/2020- Záměr prodeje části pozemku p.č. 646 v k.ú. Bor 09.01.2020 Záměr č. 2-2020.pdf
Záměr Města Suchdol nad Lužnicí č. 1/2020- Záměr pronájmu sálu, jeviště, vinárny vč. příslušenství v Kulturním domě 09.01.2020 Záměr č. 1-2020.pdf
Schválený střednědobý výhled DSO "Vitorazsko" na roky 2021 - 2022 27.12.2019 31.12.2022 Schválený střednědobý výhled DSO Vitorazsko.pdf
Schválený rozpočet DSO "Vitorazsko" na rok 2020 27.12.2019 31.12.2020 Schválený rozpočet 2020 DSO Vitorazsko.pdf
Schválený rozpočet Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí na rok 2020 19.12.2019 31.12.2020 Schválený rozpočet MŠ_2020.pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Města Suchdol nad Lužnicí na r. 2021 a 2022 19.12.2019 31.12.2022 Schválený výhled města na r. 2021,2022.pdf
Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2020 19.12.2019 31.12.2020 Schválený rozpočet města na r. 2020.pdf
Schválený rozpočet Základní školy Suchdol nad Lužnicí na rok 2020 19.12.2019 31.12.2020 Schválený rozpočet ZŠ_2020.pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí na rok 2021-2022 19.12.2019 31.12.2022 Schválený výhled MŠ na r. 2021,2022.pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Suchdol nad Lužnicí na rok 2021-2022 19.12.2019 31.12.2022 Schválený výhled ZŠ na r.2021,2022.pdf
Rozpočtové opatření č. 10 realizovaná v období listopad 2019 - Svazek obcí "Vitorazsko" 16.12.2019 31.12.2020 Rozpočtová opatření 2019_10.pdf
Rozpočtové opatření č. 9 realizovaná v období říjen 2019 - Svazek obcí "Vitorazsko" 15.11.2019 31.12.2020 Rozpočtová opatření 2019 _9.pdf
Rozpočtové opatření č. 8 realizovaná v období září 2019 - Svazek obcí "Vitorazsko" 17.10.2019 31.12.2020 Rozpočtová opatření 2019 (1) – kopie.pdf
Záměr Města Suchdol nad Lužnicí č. 16/2019 - Záměr prodeje pozemků p.č. 82 a p.č. 83/2 v k.ú. Hrdlořezy 27.09.2019 Záměr č. 16-2019.pdf
Rozpočtová opatření č. 74-85/2019 20.09.2019 31.12.2020 RZ_74-85.pdf
Rozpočtové opatření č. 73/2019 (ZM) 18.09.2019 31.12.2020 RZ_73.pdf
Rozpočtové opatření č. 7 realizovaná v období srpen 2019 - Svazek obcí "Vitorazsko" 12.09.2019 31.12.2020 RZ_14_17.pdf
Rozpočtové opatření č. 6 realizovaná v období červenec 2019 - Svazek obcí "Vitorazsko" 29.08.2019 31.12.2020 RZ_12_13.pdf
Rozpočtová opatření č. 65-73/2019 23.08.2019 31.12.2020 RZ_65-73.pdf
Smlouva o poskytnutí investiční dotace - Římskokatolická farnost Suchdol nad Lužnicí 31.07.2019 31.07.2022 Římskokatolická farnost.pdf
Rozpočtová opatření č. 55-64/2019 23.07.2019 31.12.2020 RZ_55-64.pdf
Rozpočtové opatření č. 5 realizovaná v období červen 2019 - Svazek obcí "Vitorazsko" 19.07.2019 31.12.2020 Rozpočtová opatření 2019_10-11.pdf
Rozpočtová opatření č. 53-54/2019 02.07.2019 31.12.2020 RZ_53_54.pdf
Rozpočtová opatření č. 48, 49, 51, 52/2019 (ZM) 21.06.2019 31.12.2020 RZ_48,49,51,52.pdf
Rozpočtové opatření č. 4 realizovaná v období květen 2019 - Svazek obcí "Vitorazsko" 18.06.2019 31.12.2020 Rozpočtová opatření 2019_5-9.pdf
Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2018 14.06.2019 31.07.2020 zaverecny_ucet 2018.pdf
Zpráva_o přezkumu hospodaření.pdf
Závěrečný účet Svazku obcí "Vitorazsko" za r. 2018 13.06.2019 31.12.2020 Závěrečný účet, audit 2018.pdf
Rozpočtová opatření č. 45 - 51/2019 10.06.2019 31.12.2020 RZ_45-51.pdf
Rozpočtová opatření č. 37 - 44/2019 20.05.2019 31.12.2020 RZ_37_44_.pdf
Rozpočtové opatření č. 3 realizovaná v období duben 2019 - Svazek obcí "Vitorazsko" 16.05.2019 31.12.2020 Rozpočtová opatření 2019_4.pdf
Rozpočtová opatření č. 32 - 36/2019 30.04.2019 31.12.2020 RZ_32-36.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2019 - TJ Blesk Klikov 23.04.2019 23.04.2022 TJ Blesk_Klikov_2019.pdf
Rozpočtové opatření č. 2 realizovaná v období březen 2019 - Svazek obcí "Vitorazsko" 23.04.2019 31.12.2020 Rozpočtová opatření 2019 _2_3.pdf
Rozpočtová opatření č. 29 - 31/2019 17.04.2019 31.12.2020 RZ_29-31.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2019 - SK Suchdol nad Lužnicí, z.s. 11.04.2019 11.04.2022 SK_Suchdol_2019.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2019 - Sokol Suchdol nad Lužnicí, z.s. 11.04.2019 12.04.2022 Sokol_Suchdol_2019.pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovcové stromy 03.04.2019 31.12.2022 OOP_18918_2019-MZE-16212(kbXu9L).pdf
Rozpočtové opatření č. 1 realizovaná v období únor 2019 - Svazek obcí "Vitorazsko" 28.03.2019 31.12.2020 Rozpočtová opatření 2019 .pdf
Rozpočtová opatření č. 26 - 28/2019 21.03.2019 31.12.2020 RZ_26-28.pdf
Rozpočtová opatření č. 11, 13, 21-25/2019 21.03.2019 31.12.2020 RZ_11,13,21-25.pdf
Rozpočtová opatření č. 15-20/2019 20.03.2019 31.12.2020 RZ_15-20_.pdf
Rozpočtová opatření č. 12-14/2019 05.03.2019 31.12.2020 RZ_12-13.pdf
Rozpočtová opatření č. 7-10/2019 27.02.2019 31.12.2020 RZ_7-10.pdf
Rozpočtová opatření č. 1-6/2019 07.02.2019 31.12.2020 RZ_1-6.pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2020 a 2021 15.01.2019 31.12.2021 Schválený střednědobý výhled města 2020_2021.pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí na rok 2020 a 2021 03.01.2019 31.12.2021 Schválený střednědobý výhled MŠ_2020_2021.pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Suchdol nad Lužnicí na rok 2020 a 2021 03.01.2019 31.12.2021 Schválený střednědobý výhled ZŠ_2020_2021.pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí "Vitorazsko" na rok 2020 a 2021 12.11.2018 31.12.2021 Schválený výhled Vitorazsko_2020_2021.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2018 - SK Suchdol nad Lužnicí z.s. 05.04.2018 05.04.2021 Smlouva_SK Suchdol z.s._2018.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2018 - TJ Blesk Klikov z.s. 04.04.2018 04.04.2021 Smlouva_TJ Blesk_2018.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2018 - Sokol Suchdol nad Lužnicí z.s. 04.04.2018 04.04.2021 Smlouva_Sokol z.s._2018.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolická farnost 14.09.2017 14.09.2020 Římskokatolická farnost.pdf
Darovací smlouva Nadačnímu fondu na realizaci pomníku obětem holocaustu ze Suchdolska 18.07.2017 18.07.2020 Nadační fond.pdf