Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Suchdolský zpravodaj

Titulka Suchdolský zpravodaj

Suchdolský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku Města Suchdol nad Lužnicí 

Vydavatel: Město Suchdol nad Lužnicí 

Adresa redakce: nám. T. G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí, IČ 247561 

Suchdolský zpravodaj (SZ) vychází jednou měsíčně v tištěné i elektronické podobě.  

Vydávání se řídí Pravidly pro vydávání Suchdolského zpravodaje

Termín uzávěrky SZ je uváděn v tiráži, zpravidla jde o 15. den měsíce. 

Příspěvek se podepisuje celým jménem autora, případně jmény spoluautorů. Pod redakčními texty je možné uvést zkratku dohledatelnou v tiráži. 

Příspěvky se přijímají v elektronické podobě na e-mailové adrese suchdolsky.zpravodaj@meu.suchdol.cz v běžných textových formátech. Po dohodě s redakcí lze odevzdat příspěvek také v písemné podobě. Obrazové soubory jsou zasílány v samostatném elektronickém souboru, případně je lze předat k oskenování.

Prodejní cena výtisku je 10 Kč. 

 

Redakce a redakční rada

Redakce: Daniel Veith, Renata Rohrbachová

Redakční rada: Alena Drábová, Renata Homolková, Eva Janstová, Marie Kalátová, Helena Kojanová, Pavla Kulišová, Jana Tetíková 

Jazyková korektura: Helena Kojanová 

Sazba: DesignAd (Miroslav Adamec) 

Tisk: Rain tiskárna, s.r.o., Jindřichův Hradec

 

Inzerce 

Cena inzerce je 8 Kč včetně DPH za cm2 (tj. 3 600 Kč za celostránkový inzerát, 864 Kč za ¼ strany atd.). 

Inzerát je zveřejněn na základě objednávky, která obsahuje náležitosti: jméno a adresa zadavatele, fakturační adresa včetně IČ (právnické osoby), případně jméno, příjmení, bydliště (fyzické osoby). 

V případě, že objednatel dodá podklad pro graficky nezpracovaný inzerát, zpracuje jej vydavatel běžným způsobem.

 

Z historie

Suchdolský zpravodaj vychází pravidelně od roku 1971. S nepravidelnou periodicitou se obecní zpravodaj objevoval již dříve. Předchůdcem v předválečném období je Jihočeský obzor, týdeník třeboňského okresu, kde měl Suchdol nad Lužnicí svou pravidelnou rubriku.

Elektronická verze je publikována od roku 2017. Všechna dostupná starší vydání Suchdolského zpravodaje jsou přístupná na této stránce jako sken s optickým rozpoznáním textu (OCR). 

 

Aktuální vydání

Suchdolský zpravodaj Červenec 2022

 

Archiv vydání

Měsíc 

Rok

I  IIIIIIVVVI VIIVIIIIX X  XI 

XII

2022

1 2 3 4 5 6 7          

2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1997 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1996 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1995 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1994 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1993 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1992 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991   1     2 3 4 5 6 7 8 9
1990 1   2   3   4   5   6  
1989 1 2 3   4   5   6   7  
1988 1 2 3 4 5 6 7-8   9 10 11 12
1987 1 2 3 4 5 6 7-8   9 10 11 12
1986 1 2 3 4 5 6 7   8 9 10 11
1985 1 2 3 4 5 6-7     8-9 10 11 12
1984     1   2 3            
1983     2 3   4     5     6
1982 1   2   3   4       5  
1981 5     6     7         8
1980             3   4      
1979                        
1978                        
1977                        
1976   2                    
1975 1 2 3 4                
1974 1 2 3 4 5 6 7 8        
1973       4 5 6 7 8 9      
1972     3 4   6            
1971 1                      

Soupis článků 

Soupis článků Suchdolského zpravodaje