Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Suchdolský zpravodaj

Titulka Suchdolský zpravodaj

Suchdolský zpravodaj: Periodický tisk územního samosprávného celku Města Suchdol nad Lužnicí.

Vydavatelem Suchdolského zpravodaje (SZ) je Město Suchdol nad Lužnicí.

Adresa vydavatele: T. G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí, IČ 247561.

SZ vychází jednou měsíčně v tištěné podobě. Zároveň je zveřejněno aktuální vydání v elektronické podobě na webových stránkách města. 

Termín uzávěrky SZ je vždy uveden v tiráži předchozího čísla, zpravidla jde o 15. den v měsíci. 

Příspěvky se přijímají v elektronické podobě na e-mailové adrese suchdolsky.zpravodaj@meu.suchdol.cz v běžných textových formátech (např. *.docx). Po dohodě s redakcí lze odevzdat příspěvek také v písemné podobě. Obrazové soubory jsou zasílány v samostatném elektronickém souboru, případně je lze předat k oskenování.

Příspěvek se podepisuje celým jménem autora, případně jmény spoluautorů. Pod redakčními texty je možné uvést zkratku, dohledatelnou v tiráži. 

Vydávání se řídí Pravidly pro vydávání Suchdolského zpravodaje

Prodejní cena výtisku je 10 Kč. 

 

Redakce a redakční rada

Redakce: Daniel Veith, Renata Rohrbachová

Redakční rada: Alena Drábová, Renata Homolková, Eva Janstová, Marie Kalátová, Helena Kojanová, Pavla Kulišová, Jana Tetíková 

Jazyková korektura: Helena Kojanová 

Sazba: HELP_PROMOTION

Tisk: Rain tiskárna, s.r.o., Jindřichův Hradec

 

Inzerce 

Za úhradu se zveřejňují příspěvky, které mají komerční charakter, inzerce, reklama, nabídky zaměstnání apod. 

Cena inzerce je stanovena na 8 Kč za cm2 (včetně DPH).

Inzerát je zveřejněn na základě objednávky, která obsahuje náležitosti týkající se zadavatele a inzerátu: jméno a adresa zadavatele, fakturační adresa včetně IČ, DIČ, v případě fyzických osob jméno, příjmení, bydliště.

V případě, že objednatel dodá podklad pro graficky nezpracovaný inzerát, zpracuje jej vydavatel běžným způsobem.

 

 

Z historie

Suchdolský zpravodaj vychází pravidelně od roku 1971. S nepravidelnou periodicitou se obecní zpravodaj objevoval již dříve. Předchůdcem v předválečném období je Jihočeský obzor, týdeník třeboňského okresu, kde měl Suchdol nad Lužnicí svou pravidelnou rubriku.

Zároveň s tištěným zpravodajem je od roku 2007 zveřejňována elektronická verze, která je od roku 2016 barevná. Starší čísla Suchdolského zpravodaje jsou průběžně digitalizována.  

 

Aktuální vydání

Suchdolský zpravodaj Leden 2022

 

Archiv vydání

Měsíc 

Rok

I  II IIIIV V  VI VIIVIIIIX X  XI 

XII

2022

1                      

2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1997 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1996 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1995 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1994 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1993 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1992 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991   1     2 3 4 5 6 7 8 9
1990 1   2   3   4   5   6  
1989 1 2 3   4   5   6   7  
1988 1 2 3 4 5 6 7-8   9 10 11 12
1987 1 2 3 4 5 6 7-8   9 10 11 12
1986 1 2 3 4 5 6 7   8 9 10 11
1985 1 2 3 4 5 6-7     8-9 10 11 12
1984     1   2 3            
1983     2 3   4     5     6
1982 1   2   3   4       5  
1981 5     6     7         8
1980             3   4      
1979                        
1978                        
1977                        
1976   2                    
1975 1 2 3 4                
1974 1 2 3 4 5 6 7 8        
1973       4 5 6 7 8 9      
1972     3 4   6            
1971 1                      

Soupis článků 

Bibliografie Suchdolského zpravodaje 2007–2011