Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Povinně zveřejňované informace

1.  Název: 

 • Město Suchdol nad Lužnicí

2.  Důvod a způsob založení

 • (ze zákona č.128/2000 Sb. o obcích)

3.  Organizační struktura

4.  Kontaktní spojení

4.1  Kontaktní poštovní adresa
 • Město Suchdol nad Lužnicí
  nám.T.G.Masaryka 9
  378 06 Suchdol nad Lužnicí
 • ID datové schránky: rtrb2hz
4.2  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
 • Městský úřad Suchdol nad Lužnicí
  nám.T.G.Masaryka 9
  378 06 Suchdol nad Lužnicí
4.3  Úřední hodiny
 • Pondělí   7:00 - 17:00  úřední den
  Úterý       7:00 - 15:00
  Středa     7:00 - 17:00  úřední den
  Čtvrtek    7:00 - 15:00
  Pátek      7:00 - 13:30

  Polední pauza 11:00 - 11:30
4.4  Telefonní čísla
 • pevná linka: 384 781 104 - ústředna  (podrobné kontakty naleznete v telefonním seznamu)
 
4.5  Adresa internetové stránky
4.6  Adresa e-podatelny
4.7  Další elektronické adresy
 

 5.  Případné platby lze poukázat

 • Číslo účtu: 603167379, kód banky: 0800
 • Česká spořitelna, a.s.

6.  IČ

 • 00247561

7.  DIČ

 • CZ00247561

8.  Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet

9.  Žádosti o informace

Adresa pro podání žádostí:

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • žádosti, stížnosti a další podání lze osobně doručit na podatelnu MěÚ, zasílat poštou na adresu MěÚ, faxem, či e-mailem

11. Opravné prostředky

 • odvolání, případně jiné opravné prostředky se podávají prostřednictvím příslušného odboru Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí, který napadené rozhodnutí vydal

12. Formuláře

 • formulář žádosti o informace si můžete stáhnout, odkaz viz. níže, nebo vyzvednout na podatelně 
 • žádost o informace

13. Popisy postupů

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1  Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 • Žádné usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad podle § 16a odst.7 nebylo vydáno.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

 • Žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zák. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty.

16.2 Výhradní licence

 • Žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zák. 106/1999 sb. nebyly poskytnuty.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.