Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Odbor ekonomický

Kontakty:

Pracovník:Kontakt:
pověřena vedením odboru: Ing. Eliška Machová 
1.patro budovy radnice - dveře č.10
telefon : 384 382 139
mobil :   
e-mail: odbor.ekonomicky@meu.suchdol.cz
e-mail: emachova@meu.suchdol.cz

referent odboru: Pavla Bendová
1. patro budovy radnice - dveře č. 10 

telefon: 384 382 139
e-mail: pbendova@meu.suchdol.cz

Tiskopisy žádostí:

  1. Žádost o dotaci z rozpočtu města Suchdol nad Lužnicí
  2. Žádost o peněžní dar z rozpočtu města Suchdol nad Lužnicí
  3. Registrace k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity
  4. Hlášení o výběru poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt
  5. Hlášení o výběru poplatků z ubytovací kapacity
  6. Žádost o osvobození od místního poplatku za komunální odpad
  7. Přihlášení psa
  8. Odhlášení psa
  9. Přihláška internet
  10. Tiskopis- evidence související s provozem hřbitova