Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Kontakty

Vedení městského úřadu:

 Jméno:Pozice:E-mail:Telefon: 
Luboš Hešík
Zeptejte se starosty
 starosta starosta@meu.suchdol.cz

     384 781 220
     725 935 176

Ing. Alena Drábová místostarostka adrabova@meu.suchdol.cz      384 382 596
     773 262 077 
Mgr. Petr Vrchota tajemník tajemnik@meu.suchdol.cz      384 781 238
     724 378 942

Přehled zaměstnanců městského úřadu:

Jméno:Pozice:E-mail:Telefon: 
Ing. Eliška Machová vedoucí odboru ekonomického emachova@meu.suchdol.cz

384 382 139
724 994 923

Pavla Bendová

referentka odboru ekonomického

pbendova@meu.suchdol.cz

384 382 139

Vladimíra Čutová

referentka odboru ekonomického

vcutova@meu.suchdol.cz

384 782 166
384 781 104

Ing. Milan Dušek

vedoucí odboru majetku a inverstic

mdusek@meu.suchdol.cz

384 382 138
607 817 307

Martina Haiderová

útvar tajemníka
sekretariát starosty a podatelna

mhaiderova@meu.suchdol.cz 

389 822 680

Bc. Jaroslava Holánková referentka odboru majetku a investic jholankova@meu.suchdol.cz 384 382 138
Mgr. Michal Kouba  referent odboru majetku a investic

mkouba@meu.suchdol.cz  

384 382 038
724 379 252

Lenka Petroušková

útvar tajemníka
matrika a pokladna

lpetrouskova@meu.suchdol.cz  384 382 607
Renata Rohrbachová referentka odboru kultury
a cestovního ruchu
rrohrbachova@meu.suchdol.cz 384 781 299
724 379 247
Ing. Klára Slabihoudková

referetka stavebního úřadu

kslabihoudkova@meu.suchdol.cz

384 781 122 

Petr Ševčík odbor majetku a investic - odpadové hospodářství psevcik@meu.suchdol.cz

384 382 159
725 802 350

Marie Šimánková referentka stavebního úřadu msimankova@meu.suchdol.cz 384 781 122
Mgr. Daniel Veith vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu dveith@meu.suchdol.cz

389 822 685
727 848 466

Ing. Vladimír Vlasák pověřený vedoucí stavebního úřadu

vvlasak@meu.suchdol.cz

384 781 122
602 269 272

 Pečovatelská služba:

 Jméno:Pozice:E-mail:Telefon: 
Bc. Petra Neumayerová 

vedoucí sociální pracovník
v pečovatelských službách

pecovatelske.sluzby@meu.suchdol.cz
pneumayerova@meu.suchdol.cz

384 781 143
725 402 990

Lenka Maxová pečovatelka  

  384 781 143
  602 246 503

Hana Tesařová pečovatelka  

  384 781 143
  602 251 596

Technické služby:

služební mobil na technické služby: 724 994 876

Roman Dvořák
Pavel Hofhanzl
Rudolf Kalát
Hana Kohlová
Jiřina Kohlová
Jana Krejčová

Pavel Kubát

Miroslav Sypal
Vladimír Vlasák

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Ing. Bc. Jaroslav Berit, MBA, tel. 777 902 666, 777 898 985, e-mail: dpo@inkybe.cz

Institut kybernetické bezpečnosti, z. ú., Fügnerova 671, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČ 06417523, http://www.inkybe.cz, datová schránka: kr5uuzz