Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Veřejné zakázky

Město Suchdol nad Lužnicí má  v souladu s novelou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zřízený profil zadavatele prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

Veřejné zakázky pro Město Suchdol nad Lužnicí jsou uveřejněny na profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00247561