Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Symboly města

Městský znak

Štít je mírně hrotitý, v gotickém tvaru. Po výšce je štít dělen vlnou se třemi hrotitými vrcholy a čtyřmi prohlubněmi. V horní části znaku je umístěn klíč v poloze „pošiku“, mající hlavu ve tvaru čtyřlístku. Zámková pata klíče se třemi výřezy s jedním  kruhovým otvorem. Základní barva štítu je modrá (tupý ultramarín nebo kobalt), vlna je bílá (stříbrná), klíč s černou konturou je žlutý (zlatý).

Znak Suchdola nad Lužnicí

 

Městská vlajka

Vlajka je dělena po výšce do tří pruhů. Vrchní a spodní pruh je modrý, střední bílý pruh je ve tvaru vlnovky s pěti prohlubněmi a čtyřmi hroty. Ve vrchním modrém poli u žerďové strany je umístěn šikmo zlatý klíč. Pata klíče je v diagonále, vycházející z okraje bílého pruhu vlajky. Poměr šířky k délce je 2:3.

Vlajka Suchdola nad Lužnicí

 

Logotyp města

Podoba logotypu města se inspirovala tradičním logem Suchdolského zpravodaje, který vytvořil suchdolský rodák, učitel a malíř František Dryje (1920–2005).

Logotyp Suchdola nad Lužnicí

 

Používání symbolů

Užívání symbolů města se řídí obecně závaznou vyhláškou města Suchdol nad Lužnicí č. 1/2009 ze dne 15. června 2009. Souhlas k užívání lze získat na základě předložené písemné žádosti Radě města Suchdol nad Lužnicí se zdůvodněním účelu a způsobu jeho užití. Skutečnost, že jiné subjekty než město mohou používat symboly jen se souhlasem obce, vyplývá přímo z § 34a odst. 3 zákona o obcích.