Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Pečovatelské služby

Zastupitelstvo města schválilo dne 8. září 2008 zřizovací listinu organizační složky „Pečovatelské služby Města Suchdol nad Lužnicí“. Složka byla zaregistrována na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 24. 9. 2008.

Pečovatelské služby města poskytují terénní péči osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s 3 a více současně narozenými dětmi.

Služby se zaměřují především na seniory, kterým umožňují zachovat v maximální míře jejich dosavadní způsob života a zvládat pobyt v jejich domácím prostředí. Pečovatelská služba usiluje o to, aby senioři mohli co nejdéle setrvat ve své domácnosti, umožňuje jim tedy „běžný způsob života“. Zajišťuje uživatelům nutné domácí práce a další životní potřeby. Cílem této služby je zprostředkovat uživatelům potřebnou pomoc v činnostech, které nezvládají a současně podporovat jejich soběstačnost. Případně po návratu z dlouhodobé hospitalizace pomoci se zachováním nebo obnovením původního životního stylu a začleněním do společnosti. 

Pečovatelská služba je poskytována na území města Suchdol nad Lužnicí v domácnostech uživatelů, v čase od 7:00 do 15:30. Obědy jsou rozváženy v závislosti na provozu školní jídelny v době mezi 11:15 a 13:30.

Ceník služeb se řídí dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. Služby jsou poskytovány v souladu se Standardy kvality sociálních služeb, související legislativou a vnitřnímy pravidly Pečovatelských služeb. 

Současná maximální kapacita terénní pečovatelské služby je 1 v daný okamžik.

 


 
 
 

 


Základní činnosti

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajišťování stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Výsledná podoba služeb se řídí aktuálními potřebami uživatelů, ty jsou zohledněny v jejich individuálních plánech. Plán je potřebám uživatele průběžně přizpůsobován.

Kontakt:
Město Suchdol nad Lužnicí
Organizační složka 
Pečovatelské služby Města Suchdol nad Lužnicí
nám. T.G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

 

Kancelář:

Dům s pečovatelskou službou

Lužnická 218, Suchdol nad Lužnicí

telefon: 384 781 143

e-mail:

pecovatelske.sluzby@meu.suchdol.cz

Mgr. Jana Svačinová

(vedoucí sociální pracovník)

mobil: 725 402 990

e-mail:

jsvacinova@meu.suchdol.cz

Vlasta Gorná (pečovatelka) 

 telefon: 384 781 143

 

 

 

Důležité odkazy: