Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Krizový štáb obce

Krizový štáb obce určené podle § 15 odst. 4 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, zřizuje starosta příslušné obce jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací.

Složení krizového štábu:

Luboš Hešík, vedoucí, tel. č. 725 935 176

Ing. Alena Drábová, zástupce vedoucího, tel. č. 773 262 077

Bc. Martin Čalkovský, člen, tel. č. 724 181 968

Ondřej Vajo, člen, tel. č. 723 760 679

Ing. Milan Dušek, člen, tel. č. 607 817 307