Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Havarijní a krizová čísla

Nejdůležitější telefonní čísla:

 Jednotné evropské číslo tísňového volání  112 
 Hasičský záchranný sbor ČR  155 
 Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje  155
 Policie České republiky  158
 Sbor dobrovolných hasičů Suchdol nad Lužnicí  384 781 530
 Lékařská služba první pomoci Třeboň  384 721 800
 Obvodní oddělení Policie ČR Suchdol nad Lužnicí   974 233 750