Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Místní organizace a spolky

Sokol Suchdol nad Lužnicí

Náš kalendář akcí

O nás

Občanské sdružení, založené v roce 2010, které pokračuje v tradici suchdolské kopané, jejíž vznik je datován rokem 1923.


Výkonný výbor pracuje na základě zvolení na Valné hromadě, konané dne 14.7. 2013 v tomto složení:
- Předseda Lukáš Soudek
- Místopředseda Rostislav Górný
- Tajemník Karel Máčala
- Pokladník Marcel Zeman
- Člen VV Martin Havelka
- Člen VV Luboš Hešík
- Člen VV Martin Matějček

- Jednatel (bez členství ve VV) Božena Vochozková


  • Suchdolský fotbalový klub - 

  Historie suchdolského sportu se začíná naplno datovat až po 1.světové válce, kdy bylo k tehdejšímu Československu připojeno Vitorazsko. V květnu 1920 již vznikl místní Sokol, který však s kopanou nepočítal. A tak vyznavači kulatého míče založili sami v r. 1923 suchdolský Sportovní klub. Počáteční nadšení vystřídaly potíže. V prvé řadě scházelo hřiště, nebo jakákoliv hrací plocha, na tréninkovou se nedalo ani pomyslet. Zápasy se hrály po celém okolí, dokonce v Tušti a Boru. Rozepře, které vznikaly při zajišťování přiměřeného pozemku, byly příčinou pozvolného zániku klubu. Definitivní vzkříšení nastalo v r.1933, kdy se k činnosti přihlásil SK Suchdol nad Luž. , který v té době již měl nejen 2 mužstva dospělých hráčů, ale také dorostence a žáky. Zlomovým okamžikem se stal rok 1937, kdy firma Zimmer, která regulovala řeku Lužnici, dala možnost vzniku předpisové hrací plochy.

  DTJ, Sokol a Tatran -

  Po 2.světové válce vypukla snaha o sloučení celé suchdolské tělovýchovy. Záměr byl naplněn až v r.1948, kdy se místní kluby DTJ a Sokol sjednotily v jeden celek. Následovalo i spojení obou hřišť v jedno, dále pak rozšíření o další přilehlý pozemek, tak aby celková plocha odpovídala potřebám kopané. Pozemky však na sebe úrovní nenavazovaly, srovnání si vyžádalo mnoho úsilí při rozvozu zeminy. Práce na úpravách trvaly až do konce r. 1949, premiérový zápas na novém hřišti byl sehrán na jaře r. 1950. V r. 1953 byl do Suchdola trvale umístěn útvar Pohraniční stráže a zdejší kopanou ovládla na 7 let Rudá hvězda. Po skončení její činnosti přestoupili sportovci do civilního klubu, který se na jejich žádost přejmenoval na TJ Tatran. V nové TJ zaujala nejpřednější místo právě kopaná, která se prezentovala i úspěchy. Suchdol navštívila mužstva celorepublikového významu, nejprve v r. 1974 Slavia Praha /ta poprvé i v r. 1950/, následovala pak Sparta Praha a v r.1984 českoslovenští internacionálové. Nejvýrazněji se do paměti všech místních hráčů a fanoušků vryla opakovaná představení Dukly Praha, která přijela do Suchdola celkem 5x. Styk místní TJ s tehdy špičkovým týmem, který byl plný reprezentantů, nebyl náhodný. Zasloužil se o něj suchdolský rodák MUDr.Miloš Trůbl, lékař Dukly Praha, který se stále vracel domů a živě se zajímal nejen o suchdolský sport, ale také vše k jeho prospěchu učinil.


  Občanské sdružení Sokol -
  Od r. 1993 se fotbalisté poctivě snažili zajišťovat chod 7-8 mužstev. Jako členové SOKOLU byli tvrdě postiženi, museli tehdejšímu Fotbalovému svazu za účast v soutěžích zaplatit. Nebyli jediní - platili všichni, i hokejbalisté. Ti však byli odvážnější a založili si s podporou Města svou vlastní organizaci. Rovněž tak činnost Tatranu byla již dříve obnovena. Všechny kluby v okolí - členové ČSTV - byly dotovány státními prostředky. Závistivě jsme se zamýšleli nad finančními tabulkami, ze kterých vyplývalo, že fotbal přichází ročně o více než 50 tis. Kč a trvalo to dlouhých 17 let. Sokol dotace - a navíc na fotbal - vůbec neposkytoval! Nebýt firmy EATON a příspěvku Města by suchdolský fotbal živořil. V únoru roku 2010 svitla naděje! SOKOL dostal nabídku od zástupců Města Suchdol n.L. na převzetí majetku Sokolu do majetku města. Záměr byl schválen i VH Sokolu a následně i Jihočeskou župou a zastupitelstvem. Všichni se těšili, že převod proběhne bez průtahů. Fotbalová sezóna se nekryje s kalendářním rokem a proto fotbalisté v předstihu a dobré víře na VH dne 18. 7. 2010 odsouhlasili zřízení vlastního klubu a název SOKOL si ponechali. Stali se tak "občanským sdružením". Vůdčí osobností byl tenkrát jednatel pan Adolf Rohlík, vše zařídil a připravil - bohužel druhý den 19. 7. 2010 se s námi všemi navždy rozloučil. Jeho myšlenka o existenci a založení vlastní organizace kopané neodešla s ním, naplnila se a je živá. Bohužel převod majetku ani po třech letech není dotažen, všechny dotčené organizace sice souhlasí, ale vždy se vyskytne problém, který konečný převod opět vrátí na mrtvý bod. Musíme být všichni optimisté, snad se to jednou podaří…  
 • Ocenění
  Vpravdě zlaté časy suchdolského fotbalu začaly roce 1969, kdy Tatran poprvé postoupil do krajského přeboru. Po jedné sezóně sice sestoupil, ale pak přišel největší úspěch zdejšího fotbalu. V roce 1973 Tatran opět postoupil, dokonce skončil na čtvrtém místě, a tak si nejvyšší soutěž zahrál ještě další sezónu. Od roku 1969 do roku 1989 viděli diváci v Suchdole celkem šest ročníků krajského přeboru. Tím také slavná éra Tatranu skončila. Po listopadu 1989 přišli jeho horší časy. V roce 1991 se bývalí členové Sokola poprvé pokusili o obnovení této organizace a založili prozatímní výbor. V dubnu roku 1992 už byla na pořadu ustavující schůze, která mimo jiné rozhodla o převzetí historického majetku Sokola od TJ Tatran, byla to budova Sokolovny a část fotbalového hřiště. V říjnu téhož roku se sešly na valné hromadě i členové Tatranu. Nakonec až na třetí společné valné hromadě členů Tatranu a Sokolu přítomní odhlasovali přechod Tatranu do Sokolu k 31.12. 1992. Hlavním důvodem byly majetkoprávní nesrovnalosti mezi organizacemi a obava fotbalového oddílu o další existenci jediné hrací plochy v obci. Zánikem Tatranu se Sokol stal největší suchdolskou společenskou organizací. Fotbalový oddíl pod novou hlavičkou potkala nezáviděníhodná krize, a to zcela z jednoduchého důvodu: po pádu železné opony skončila existence i Pohraniční stráže a zdejší fotbalisté se museli spolehnout sami na sebe. Odchod vojáků byl pochopitelně citelně znát a hráči Suchdola sestoupili do 1.B třídy. Po roce se sice vrátili, ale v letech 1996-1999 kopali opět nižší soutěž. Následně v sezóně 1999-2000 se oddíl vrátil do 1.A třídy. K vysněnému cíli, k postupu do krajského přeboru, měl tým nejblíže v sezóně 2000 – 2001, když skončil na druhém místě

Další podobné služby

Jsem majitel některého zařízení a chci upravit záznam!