Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

DSO Vitorazsko

Zápisy ze shromáždění starostů

 

Hospodaření svazku:

 

 Smlouvy o dílo:

 

Smlouvy dotace:

 

 

V rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro zmírnění dopadů ekologické změny, 1. výzva pro rok 2019
byla vypracována STUDIE „Zmírnění dopadů klimatických změn na území Svazku obcí Vitorazsko“

- studie „Adaptace krajiny Vitorazska na klimatickou změnu“ (.pdf)

- přílohy studie A (.pdf)

- přílohy studie B (.pdf)

- přílohy studie C (.pdf)