Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Obecně závazné vylášky

Vyhlášky z roku 2009

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 stanovující systém shromažďování, sběru, třídění a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

 • Datum schválení zastupitelstvem města : 9. 11. 2009
 • Účinnost od: 1. 1. 2010
 • Datum pozbytí platnosti:v platnosti 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o symbolech města a jejich  používání.

 • Datum schválení zastupitelstvem města : 15. 6. 2009
 • Účinnost od: 1. 7. 2009  
 • Datum pozbytí platnosti:v platnosti 
 • Bližší informace k problematice, která je předmětem vyhlášky, získáte v kanceláři odboru kultury a cestovního ruchu.

Vyhlášky z roku 2008

Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o stanovení podmínek pro pořádání veřejných hudebních produkcí

 • Datum schválení zastupitelstvem města : 8.9.2008
 • Účinnost od: 26. 9. 2008 
 • Datum pozbytí platnosti: v platnosti
 • Bližší informace k problematice, která je předmětem vyhlášky, získáte v kanceláři odboru kultury a cestovního ruchu.

Novela Obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

 • Datum schválení zastupitelstvem města : 8.9.2008
 • Účinnost od: 1. 1. 2009
 • Datum pozbytí platnosti: v platnosti

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

 • Datum schválení zastupitelstvem města : 23.6.2008
 • Účinnost od: 1. 1. 2009
 • Datum pozbytí platnosti: v platnosti

Vyhlášky z roku 2006

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích

 • Datum schválení zastupitelstvem města : 29.5.2006
 • Účinnost od: 15. 6. 2006
 • Datum pozbytí platnosti: v platnosti

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o užívání plakátovacích ploch v majetku města

 • Datum schválení zastupitelstvem města : 29.5.2006
 • Účinnost od: 16. 6. 2006
 • Datum pozbytí platnosti: v platnosti

Vyhlášky z roku 2004

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.1/2001 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školní družiny

 • Datum schválení zastupitelstvem města : 15.12.2004
 • Účinnost od: 1. 1. 2005
 • Datum pozbytí platnosti: v platnosti

Vyhlášky z roku 2003

Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě

 • Datum schválení zastupitelstvem města : 24.11.2003
 • Účinnost od: 1. 1. 2004
 • Datum pozbytí platnosti: v platnosti

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Suchdol nad Lužnicí

 • Datum schválení zastupitelstvem města : 12.8.2002
 • Účinnost od: 1. 10. 2003
 • Datum pozbytí platnosti: v platnosti