Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Kulturní akce na Suchdolsku

Vyberte si z našeho kulturního přehledu

Projekt: Stavební úpravy náměstí Svobody - Suchdol n. L - I. Etapa:

V rámci projektu došlo ke stavebním úpravám nároží křižovatky ul. Komenského a ul. Bezručova v prostoru náměstí Svobody a ke stavebním úpravám chodníku podél ul. Komenského od náměstí Svobody po křižovatku do ul. sídliště 9. května ve městě Suchdol nad Lužnicí. Více informací...

Poslední novinky

Sdělení rodičům: Uzavření Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

Na základě informace Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne 21. 10. 2020 je od čtvrtka 22. 10. 2020 nařízena karanténa u dětí 

a zaměstnanců Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí. Předpokládaná karanténa potrvá nejméně do 26. 10. 2020.

Bližší informace získáte v připojeném souboru.

Na základě rozhodnutí Rady města Suchdol nad Lužnicí ze dne 21. 10. 2020 bude Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí uzavřena do 30. 10. 2020 včetně.

Město Suchdol nad |Lužnicí v pozici zřizovatele bude vývoj situace sledovat a aktuálně bude reagovat usnesením rady města, která budou zveřejněna na webu města.