Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Kulturní akce na Suchdolsku

Vyberte si z našeho kulturního přehledu

Projekt: Stavební úpravy náměstí Svobody - Suchdol n. L - I. Etapa:

V rámci projektu došlo ke stavebním úpravám nároží křižovatky ul. Komenského a ul. Bezručova v prostoru náměstí Svobody a ke stavebním úpravám chodníku podél ul. Komenského od náměstí Svobody po křižovatku do ul. sídliště 9. května ve městě Suchdol nad Lužnicí. Více informací...

Poslední novinky

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - středa 16.10.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie - středa 16.10.2019 od 07:30 do 16.10.2019 11:00

Vypnutá oblast: Suchdol nad Lužnicí

celé sídl. 17. listopadu a ul. B.Němcové, Smetanova a Nerudova část ul. Palackého, J.K.Tyla (pouze čp.741), Komenského a Pražská - oznámeno v místě plakáty