Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Kulturní akce na Suchdolsku

Vyberte si z našeho kulturního přehledu

Projekt: Stavební úpravy náměstí Svobody - Suchdol n. L - I. Etapa:

V rámci projektu došlo ke stavebním úpravám nároží křižovatky ul. Komenského a ul. Bezručova v prostoru náměstí Svobody a ke stavebním úpravám chodníku podél ul. Komenského od náměstí Svobody po křižovatku do ul. sídliště 9. května ve městě Suchdol nad Lužnicí. Více informací...

Poslední novinky

Změna umístění kontejnerů v Tušti

Kontejnery na tříděný odpad v Tušti byly na základě žádosti Osadního výboru Tušť přesunuty z původních míst vedle bývalého MNV Tušť (naproti penzionu Lužnice) a u budovy bývalé mateřské školky na nové místo u mostku přes potok v centrální části Tuště poblíž domu čp. 59.