Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Odpadové hospodářství

Sběrný dvůr v Suchdole nad Lužnicí

Adresa:  Vitorazská 849, Suchdol nad Lužnicí (pod hřbitovem) 

najít na mapě 

 

Provozní doba sběrného dvora v letním období
(od 1. 4. do 30. 11. ).
Úterý:   09:00–12:00 hod. 
Středa:  13:00–19:00 hod.
Pátek:   13:00–19:00 hod.   
Sobota:  08:00–16:00 hod. (přestávka 12:00–12:30 hod.)
Ve dnech státního svátku bude zavřeno.

Provozní doba sběrného dvora v zimním období
(od 1. 12.  do 31. 3.).
Úterý:   09:00–12:00 hod. 
Středa:  13:00–17:00 hod.
Pátek:   13:00–17:00 hod.   
Sobota:  08:00–16:00 hod. (přestávka 12:00–12:30 hod.)
Ve dnech státního svátku bude zavřeno.


    

Sběrný dvůr je místo, kde můžete bezplatně odevzdat odpady, které nepatří do  popelnic. Sběrný dvůr má svého správce a ten vám poradí, do kterého kontejneru můžete odložit odpady, které jste přinesli nebo přivezli.

Podmínky možnosti uložení odpadu ve sběrném dvoře:

 • Trvalý pobyt, nebo vlastnictví domu, chaty či bytu v Suchdole nad Lužnicí a místních částech.

 •  Předložení stvrzenky o úhradě poplatku za komunální odpad za daný rok.

 • Při  přijetí kovového odpadu do sběrného dvora má provozovatel za povinnost   identifikovat osobu, která železný odpad odevzdává. Identifikací se rozumí: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo občanského průkazu, nebo jiného průkazu totožnosti. Bez poskytnutí těchto údajů nemůže být kovový odpad do sběrného dvora přijat.

                  Na sběrný dvůr můžete odvážet tyto druhy odpadů:

 • Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy atd.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety,hračky,obuv apod.

 • Kovové odpady: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce atd

 • Pneumatiky z osobních automobilů, motocyklů a jízdních kol,  bez disků (pneu větších rozměrů se  nepřijímají)

 • Znečištěné obaly  se zbytky barev, ředidel, olejů, čistících prostředků atd.,

 • Sorbenty, hadry od oleje, vzduchové a olejové filtry atd.,

 • Upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny,

 • Jedlé oleje a tuky: fritovací oleje, tuky, sádlo z kuchyní

 • Pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin,

 • Spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čistící prostředky apod.

 • Papír – kartony nebo směsný: noviny, časopisy, balící papír atd.

 • Plast, polystyreny

 • Textil a oděvy

 • Skleněné obaly: lahve, sklenice, tabulové sklo ( ne drátosklo!)

 • Součástky obsahující rtuť: rozbité teploměry, tlakoměry, rozbité výbojkové žárovky a zářivky

 • Elektrozařízení (ledničky, pračky, sporáky, televizory, bojlery a ostatní elektrospotřebiče)

 •  cartridge z malých tiskáren, CD, elektro kabely

 • Baterie, monočlánky a autobaterie

 • Zářivky a výbojky

 • Dřevo: dřevěné dveře, okenní rámy bez skel, prkna, rozebraný dřevěný nábytek bez jiných materiálů, (kování, šrouby apod. drobné kovy nevadí)

   

  Následující použité výrobky můžete bezplatně odevzdat kromě sběrného dvora také v některých případech tam, kde jste je zakoupili:

 • Použitá elektrozařízení: ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, počítače, mikrovlnky, videa, elektronářadí ,telefony, světla apod.,

 • Baterie a monočlánky, akumulátory z osobních aut a motocyklů,

 • Zářivky a výbojky 

 • Společnost Eltma – zajišťující  zpětný odběr pneumatik, zveřejňuje na své webové stránce: www.eltma.cz  seznam míst, kde je možné bezplatně pneumatiky odevzdat.

Kompostárna: 

Kompostárna se nachází vedle sběrného dvora v Suchdole nad Lužnicí.

Kdo kompostárnu provozuje a kdo Vám podá informace:

Město Suchdol nad Lužnicí

Kontaktní osoba:

Petr Ševčík –  tel.: 725802350,

 e-mail: podatelna@meu.suchdol.cz

Jaké odpady lze přijmout do kompostárny

Veškeré biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu, například: větve, seno,listí,  slámu, trávu, odpady z pletí, další odpady z údržby zahrady,

dřevo (naštěpkované), piliny.

 

Co do kompostárny nepatří

Veškeré odpady, které nejsou biologicky rozložitelné.

Biologicky rozložitelné odpady, které obsahují nerozložitelné nebo nebezpečné složky,

například: odpad ze zahrad obsahující plasty, provazy, dráty, apod., dále pak dřevotříska,

nábytek, kamení atd.

Uhynulá zvířata - mrtvá těla živočichů a jejich části.

Odpad z kuchyní, zbytky jídel

 

Uložení biologicky rozložitelného odpadu na kompostárnu je pro občany Suchdola nad Lužnicí a místních částí a osoby zde vlastnící dům, chatu či byt zdarma  – množství není nijak omezeno. 

 

Provozní doba kompostárny je shodná s provzní dobou sběrného dvora tedy: 

v letním období (od 1. 4. do 30. 11. ).
Úterý:   09:00–12:00 hod. 
Středa:  13:00–19:00 hod.
Pátek:   13:00–19:00 hod.   
Sobota:  08:00–16:00 hod. (přestávka 12:00–12:30 hod.)
Ve dnech státního svátku bude zavřeno.

v zimním období (od 1. 12.  do 31. 3.).
Úterý:   09:00–12:00 hod. 
Středa:  13:00–17:00 hod.
Pátek:   13:00–17:00 hod.   
Sobota:  08:00–16:00 hod. (přestávka 12:00–12:30 hod.)
Ve dnech státního svátku bude zavřeno.

Jak jsme třídili odpad v roce 2020

Jak jsme třídili odpad v roce 2019