Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Upozornění na splatnost místních poplatků za rok 2021

UPOZORNĚNÍ NA PLATBU MÍSTNÍCH POPLATKŮ

ZA ROK 2021


Upozorňujeme občany

-      na blížící se splatnost místního poplatku ze psa, který je splatný 30.9.2021. Výše poplatku je stanovena OZV č. 2/2019 dle lokality trvalého pobytu držitele psa. 

 

-      na uplynutí splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek je stanoven dle OZV č. 1/2020 ve výši 600 Kč na osobu/rok.

Poplatek platí i fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášen k trvalému pobytu žádná osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

Místní poplatky uhraďte nejpozději do 30.9.2021 na pokladně MěÚ v hotovosti, platební kartou nebo převodem na účet města Suchdol nad Lužnicí č. 603167379/0800 pod variabilním symbolem, který Vám na požádání sdělíme. Variabilní symbol je neměnný a stále stejný.

 

Dále připomínáme platbu místního poplatku z pobytu. Poplatek je stanoven OZV č. 1/2021. Sazba poplatku činí 15 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku (poplatek odvádí plátce – ubytovatel).

 

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může být navýšena až na trojnásobek dle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Očkování proti Covid-19 (informace z ordinace dr. Šebestové)

Dětská ordinace dr. Šebestové oznamuje, že zahajuje ve své ordinaci v Suchdole nad Lužnicí očkování proti onemocnění Covid-19 dětí od 12 let i dospělých očkovací látkou od firmy Moderna.

Zájemci se mohou objednávat vždy od pondělí do pátku v době od 6.30 do 11.00 hodin na telefonním čísle 384 781 203 nebo prostřednictvím e-mailu vendulka.sebestova@seznam.cz, v době od 18. 8. do 27. 8. pouze e-mailem.

Informace od EG.D: Oznamování plánovaných odstávek elektřiny

Oznamování plánovaných odstávek elektřiny bude pro občany rychlejší a efektivnější

Plakátky, které značily části ulic, kde nepůjde elektřina kvůli opravám nebo dalších jiným pracím na rozvoji a modernizaci distribuční sítě, zmizí. Od 1. září mění společnost EG.D na části svého distribučního území způsob, jakým bude informovat zákazníky o plánovaných odstávkách elektrické energie.

„Rozhodli jsme se sjednotit způsob, jakým budeme ohlašovat plánované odstávky elektřiny. Zvolili jsme přitom tu nejjednodušší, nejrychlejší a nejekologičtější možnost a tím je elektronické oznámení.“ vysvětluje Lukáš Svoboda z oblastního managementu společnosti EG.D.

Tato změna se od září bude týkat celých jižních Čech a podstatné části Kraje Vysočina. „Právě v těchto lokalitách jsme doteď kromě elektronických informací v datových schránkách vylepovali i informační letáky.,“ dodává Miloš Morávek z oblastního managementu.

Služba Distribuce24 je bezplatná a poskytuje nejen informace o plánované odstávce elektřiny.

Po zaregistrování na portále Distribuce24 zde zákazníci najdou svá odběrná místa. Ve svém účtu si nastaví kontaktní údaje, na které pak budeme ještě zvlášť posílat informace o odstávkách, poruchách nebo servisních pracích.

Zaregistrovat do portálu se dá jednoduše na webu www.egd.cz/d24, stačí si vybrat možnosti které jim nejvíce vyhovují. K uvedené registraci pak stačí pouze několik základních údajů, které najdete na faktuře za elektřinu. Pro snadnější přístup k registraci pomůže i letáček s QR kódem, který Vás na danou stránku přímo navede.

Případné dotazy na info@egd.cz nebo na 800 22 55 77. 

 

PCR – Covid test Suchdol nad Lužnicí (informace z Lékárny U Panny Marie Pomocné)

Informace z Lékárny U Panny Marie Pomocné, s.r.o. Suchdol nad Lužnicí: 

PCR test přes Lékárnu U Panny Marie Pomocné, s.r.o. Suchdol nad Lužnicí. Cena testu je 49 Kč, vše ostatní hradí pojišťovna. Máte nárok na PCR test 2x do měsíce. Test je kloktací, tedy bezbolestný a doba dodání výsledku je maximálně 48 hodin.

Jak to funguje?

1) Navštívíte lékárnu a koupíte si testovací sadu kloktej, a to za 49,- Kč

2) Doma nebo v prostředí Vám příjemném si dle návodu provedete test a zaregistrujete na www.kloktej.to

3) Krabičku s testem odevzdáte zpět do lékárny a počkáte na výsledek. 

Tento druh testu je registrován u Státního ústavu pro kontrolu léčiv jako samoodběrný, nemusí se provádět v lékařském zařízení ani pod dohledem zdravotnického personálu. Odpadají starosti s registrací, volnými termíny, cestě do odběrového centra a vše lze vyřídit do několika minut. Testovací sady přijímáme od pondělí do čtvrtku.

Vaše Lékárna Suchdol nad Lužnicí

www.lekarnasuchdol.cz

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - úterý 03.08.2021 - Na Huti: ČOV, půjčovna lodí, vodácká základna a MVE

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie v úterý 03.08.2021 od 07:30 do 18:30. Vypnutá oblast: Na Huti: ČOV - Čevak, půjčovna lodí, vodácká základna a MVE . Přerušení bude v místě oznámeno plakáty.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - pátek 23.07.2021 - místní část Františkov

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie v pátek 23.07.2021 od 07:30 do 15:30. Vypnutá oblast: místní část Františkov. Přerušení bude v místě oznámeno plakáty.

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.