Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - úterý 21.06.2022 - vypnutí se týká části lokality Benátky

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie v úterý 21.06.2022 od 07:30 do 16:30.
Vypnutá oblast: vypnutí se týká části lokality Benátky - čp. 336, 336 a 337
Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, s.r.o.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - pátek 17.06.2022 - vypnutí se týká části obce Klikov

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie v pátek 17.06.2022 od 08:00 do 13:30.
Vypnutá oblast: vypnutí se týká části obce Klikov
Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, s.r.o.

Výluky železniční přepravy na trati číslo 226 Veselí nad Lužnicí - České Velenice v měsíci červnu

České dráhy informují, že v červnu 2022  proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 226 Veselí nad Lužnicí - České Velenice s omezením provozu.  Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.
Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu. (www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/)

Výlukový jízní řád

Bezplatná pomoc s vyplněním žádosti o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy

Dovolujeme si informovat, že pracovníci místních akčních skupin (MAS) Jihočeského kraje pomohou domácnostem s nižšími příjmy bezplatně s přípravou a vyřízením žádosti o kotlíkovou dotaci.

 

Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy začíná 6. 6. 2022 v 17 hod.

 

 

Kontaktní osoby:

 

 

MAS

Adresa kanceláře

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

 

MAS Blanský les – Netolicko

Mírové nám. 208

384 11 Netolice

Ing. Tereza Miškei  

608 150 317

miskei@masbln.cz        

 

MAS Blatensko  

Spálená 727

388 01 Blatná

Tereza Ptáčníková

777 218 215

ptacnikova@blatensko.eu

 

MAS Brána Písecka

Čížová 75

398 31 Čížová

Roman Čarek
Ing. Michaela Smrtová

602 113 600

604 746 195

info@branapisecka.cz

smrtova.michaela@branapisecka.cz

 

MAS Česká Kanada

Pravdova 1113/II

377 01 Jindřichův Hradec

Bc. Eva Tunklová

606 123 379

tunklova@masck.cz

 

MAS Hlubocko-Lišovsko

Dům techniky

České Budějovice spol. s r.o.

Plzeňská 2311/2a (1. patro)

370 04 České Budějovice

Mgr. Kateřina Hovorková

773 312 373

khovorkova@mashl.cz

 

MAS Krajina srdce

Vančurova 1946

390 01 Tábor

Ing. Katarína Šmídová 

Jitka Mísařová

Petra Čechtická

775 317 666

775 317 001

775 317 027

info@maskrajinasrdce.cz   

 

MAS Lužnice

Sudoměřice u Bechyně 105

391 72 Sudoměřice u Bechyně

MgA. Zuzana Šimonová

608 535 016

clld@sudomerice.cz

 

MAS Pomalší

Družstevní 596

382 32 Velešín

Iva Černá, DiS

608 878 775

cerna@maspomalsi.cz

 

MAS Rozkvět

Školní 12

384 02 Lhenice

Monika Hůrská

774 139 464

hurska@masrozkvet.cz

 

MAS Sdružení Růže

Žižkovo náměstí 107

373 12 Borovany

Ing. Magdalena Chytrová

608 608 334

manazer@mas.sdruzeniruze.cz

 

MAS Strakonicko

Palackého náměstí 1090

386 01 Strakonice

Ing. Věra Dědíková

722 291 726

lag.strakonicko@seznam.cz

 

MAS Střední Povltaví

Kovářov 114 (1. patro)

398 55 Kovářov

Vendula Čechmánková

727 896 290

mas-sp@seznam.cz

 

MAS Šumavsko

Archiváře Teplého 102

387 06 Malenice

Ing. Martin Rek

703 148 408

rek@massumavsko.cz

 

MAS Třeboňsko

Dukelská 145

379 01 Třeboň

Tomáš Novák

Bc. Martina Bednářová

774 742 095

774 420 951

novak@mas-trebonsko.cz

bednarova@mas-trebonsko.cz

 

MAS Vltava

Jiráskova 84

375 01  Týn nad Vltavou

Ing. Magda Pavlíková

733 580 739

info@vltavotynsko.cz

 

MAS Vodňanská ryba

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

PhDr. Alena Cepáková

602 373 536

cepakova@masvodryba.cz

 

Dotazníkové šetření - komunikační strategie města

Město Suchdol nad Lužnicí aktuálně zpracovává komunikační strategii s cílem zlepšení komunikace města směrem k občanům i návštěvníkům. Velmi důležitým zdrojem informací je zpětná vazba právě od občanů města. Proto se na vás obracíme s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku - https://chat.feedyou.ai/rpsc-komunikace-suchdol/poxk0d. Právě zpětná vazba od vás – občanů města – pomůže zkvalitnit komunikaci města a jeho úřadu. 

Nová kniha „Dva generálové“ k dostání v infocentru

Právě vychází nová kniha s názvem Dva generálové: Čeští vlastenci z jedné majdalenské chalupy.
Publikaci autorů Vladimíra Kosa a Zuzany Gellrichové vydalo českobudějovické nakladatelství Veduta.
Kniha pojednává mj. o brigádním generálovi in memoriam Tomáši Plchovi (1890–1942), který se za druhé světové války se zapojil do protinacistického odboje. Narodil se v nedaleké Majdaleně a vyrůstal v Suchdole nad Lužnicí, kde také nějaký čas pracoval jako úředník na obecním úřadě. Jeho jméno najdeme mezi jinými na pamětní desce na budově radnice.
Kniha je k dostání za zvýhodněnou cenu 290 Kč v infocentru města.
Vydání knihy mezi jinými podpořilo Město Suchdol nad Lužnicí.

Výzva k poskytnutí humanitární pomoci

Jihočeský kraj požádal město o zajištění ubytovací kapacity pro 49 osob, prchajících před válkou na Ukrajině. Z důvodu nutnosti vybavení prostor pro uprchlíky nejzákladnějším příslušenstvím prosíme občany o poskytnutí daru ve formě:

- nábytek (postele včetně matrací, skříně, stoly, židle atd.)

- spotřebiče (lednice, pračky, rychlovarné konvice, mikrovlnné trouby, žehličky atd.)

- kuchyňské nádobí (hrnce, talíře, příbory atd.)

- lůžkoviny (deky, polštáře, povlečení, prostěradla atd.)

S nabídkami darů se prosím obraťte na pana Petra Ševčíka, odbor majetku a investic Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí, tel. 725 802 350, e-mail: psevcik@meu.suchdol.cz


Aktuálně: Děkujeme za Vaši dosavadní pomoc. S pomocí veřejnosti se shromáždilo nejzákladnější vybavení do několika obecních bytů a do objektu fary. Stále schází vybavit 2 obecní byty, proto výzvu opakujeme. Zejména jde o postele a spotřebiče (lednice, pračky ad.).