Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Projekt „Stavební úpravy náměstí Svobody - Suchdol nad Lužnicí – I. etapa“

Stavební úpravy náměstí Svobody

Projekt „Stavební úpravy náměstí Svobody - Suchdol nad Lužnicí – I. etapa“.

V rámci projektu došlo ke stavebním úpravám nároží křižovatky ulic Komenského a Bezručovy v prostoru náměstí Svobody a ke stavebním úpravám chodníku podél ulice Komenského od náměstí Svobody po křižovatku do ul. sídliště 9. května. Celková délka stavebních úprav v prostoru náměstí byla 60 m, délka chodníku podél ul. Komenského je 143 m.

Byly položeny nové silniční obrubníky a nového krytu chodník. Nová konstrukce má kryt z betonové obdélníkové dlažby (z vibrolisovaného betonu přírodní barvy), lože z drceného kameniva a štěrkodrti.

Stavbu prováděla Kamenická stavební a obchodní firma s. r. o. z Kamenice nad Lipou. Stavební práce proběhly v rámci dotace „Stavební úpravy náměstí Svobody – Suchdol nad Lužnicí – I. etapa“ provedené v měsíci listopadu 2018. Celkové náklady činily 871.166,94 Kč (vč. DPH). Projekt byl spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Evropskou unií (Integrovaný regionální operační program – IROP).

Identifikační číslo EIS: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008306

Stavební úpravy náměstí Svobody

 

 

Stavební úpravy náměstí Svobody 2

 

Stavební úpravy náměstí Svobody 3

 

Stavební úpravy náměstí Svobody 4