Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Odpoledne pro děti na faře

Co Váš čeká

Milé děti, zveme vás 16. října 2021 na faru. Touto sobotou bychom chtěli obnovit tradici sobotních setkávání pro děti ve farnosti Suchdol nad Lužnicí (jednou za měsíc). Setkávání budou začínat ve dvě hodiny. Připraveny budou hry, povídání se zamyšlením, občerstvení, vyrábění a další. Vítáni jsou i rodiče, babičky či další dospělý doprovod. První setkání bude v sobotu 16. 10., další 20. 11. 2021. Těší se na vás a srdečně vás za farnost zve Iva Anežka Hojková.

 

sobota 16. 10. 2021, 14.00 h

Odpoledne pro děti na faře

Pořádá farnost Suchdol nad Lužnicí

Plánované termíny

Kde