Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Vitorazsko (výstava v Třeboni)

Co Váš čeká

UPOZORNĚNÍ: Vernisáž výstavy 3. 10. 2020 je zrušena. (Výstava ovšem probíhá.) 

Dům Štěpánka Netolického v Třeboni vás zve na výstavu

Vitorazsko mezi romantickým zájmem a politickým tématem – 100 let od změny státních hranic

4. 10. 2020 – 3. 1. 2021

Zveme vás na výstavu Vitorazsko mezi romantickým zájmem a politickým tématem – 100 let od změny státních hranic, která bude v Domě Štěpánka Netolického k vidění od 4. října 2020 do 3. ledna 2021.

Výstava, kterou připravil Státní oblastní archiv v Třeboni, představí vývoj zájmu o Vitorazsko a průběh jeho připojení v roce 1920. Před 100 lety bylo k Československu připojeno 13 obcí z dolnorakouského Waldviertelu. Pro tuto oblast se v našem prostředí zažil název Vitorazsko, který odkazuje na jedno z center oblasti, rakouskou Weitru, česky nazývanou Vitoraz. Výstava připomene romantický zájem českých dějepisců a etnografů o příhraniční rakouské obce s česky mluvícími obyvateli a slovansky znějícími názvy sídel. Zcela stranou nezůstane odraz vitorazské reality v očích umělců. Stěžejní část výstavy však bude věnována okolnostem a průběhu připojení oblasti k Československu, tedy akci spojenou spíše s politickými ambicemi nové republiky. Tematizována bude role vlasteneckých spolků v připojení Vitorazska, národnostní agitace v pohraničí před rokem 1920 a snaha o začlenění obyvatelstva do struktur nového státu. Doklady o reakcích na převratné události z obou stran hranice plasticky zprostředkují atmosféru doby. Každodenní realitu života na tomto pomezí Čech a Rakouska přiblíží předměty, které našim předkům zajišťovaly obživu.

Výstavu doplní doprovodný program – na podzim a v zimě pro vás chystáme řadu tematických přednášek, komentované prohlídky a edukační programy pro školy.

Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 3. října 2020 ve 14.00 h.

 

Vitorazsko - výstava v Třeboni

Plánované termíny

Kde

  • 1
    Třeboň (Dům Štěpánka Netolického)