Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

100 let od připojení Vitorazska (Dvory nad Lužnicí)

Co Váš čeká

Srdečně zveme obyvatele, rodáky a přátele obce

sobota 19. 9. 2020 od 9 do 17 hodin

na oslavu 100 let připojení Vitorazska k Československu

Program:

9:00 h kladení věnců k pomníku

9:30–10:30 h mše svatá – vede P. Tomáš Vyhnálek

11:00 křest knihy Mgr. Josefa Řeřichy – Příběh Matoušův

11:30 oběd

13:00 Petříkovská muzika

14:30 Moderovaná zábava – rozhovory s účastníky setkání

V kulturním domě nalédnutí do kronik, představení a prezentace Sboru dobrovolných hasičů, projekce a obrazová dokumentace z historie obce a Vitorazska

15:30 Přednáška – PhDr. Jiří Oesterreicher – Vitorazsko a Dvory nad Lužnicí

 

Vitorazsko - 100 let od připojení - Dvory nad Lužnicí

Plánované termíny

Kde