Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Fabián, brdských lesů pán (divadlo) - Suchdolské divadelní léto

Co Váš čeká

To je můj příběh, příběh nešťastného lesního ducha. Zlé strašidlo nejsem, to se čarodějnici Olbramě ze mě udělat nepodařilo, protože jsem měl příliš dobré srdce, jak lidé říkali. Neubližuju těm, kteří se neposmívají mému neštěstí, nebo nedělají v lese nepravosti. I když mi dali jméno Fabián. Stojím v nehybném zármutku a moje dlouhé vousy šlehají jako vítr celým hvozdem, až je lidé cítí ve tváři. Když něco horšího vyvedu, když vyvracím stromy z kořenů a lámu větve, je to ze stesku po mé Medulíně. Nikdy jsem ji už nespatřil. Čarodějnice mi dává vládu nad lesy po sedm let, potom vládne sedm let moje žena, spolu se však nikdy nesmíme sejít. Ale až vítr a déšť zahladí poslední zbytky mého hradu, až se moje kamenné lože ztratí v zemi, zlé kouzlo ztratí sílu a já se s Medulínou setkám. Spojíme se jako dva lesní potoky a dál půjdeme pořád spolu, spolu do moře a do věčnosti. Medulína a já. Já a Medulína.

Březnický a rožmitálský divadelní spolek.

Farní zahrada. Festival Suchdolské divadelní léto

sobota 1. 8. 2020, 19.00 h

 

Plánované termíny

Kde