Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Memoriál JUDr. Ferdinanda Bušty – cyklistický závod

Co Váš čeká

Memoriál JUDr. Ferdinanda Bušty

Motto: Vyvolat zájem mládeže o cyklistiku, kterou provozoval průkopník cyklistiky v Klikově JUDr. Ferdinand Bušta. Pohyb na cyklistickém kole je naprosto ekologický, vyučuje a má dopravní, rekreační i sportovní funkci.


 

Kontakt na organizátora akce:
Vladimír Kocanda
+420 725 816 513
mirek173@seznam.cz
www.memorialjudrferdinandabusty.cz


O memoriálu

Prostřednictvím cyklistického memoriálu bychom rádi představili a dále rozvíjeli odkaz JUDr. Ferdinanda Bušty coby propagátora cyklistiky, všestranného sportovce a člověka těsně spjatého s rodným krajem.

Samotný cyklistický závod se jede ve čtyřech kategoriích: žákyně 6. – 7. tříd, žáci 6. – 7. tříd, žákyně 8. – 9. tříd, žáci 8. – 9. tříd. Každá kategorie je vyhodnocena samostatně. Do soutěže škol se započítává vždy pět nejlepších závodníků z jednotlivých kategorií.

Závodníci a školy na prvním až třetím místě se mohou těšit na diplom a pohár. K umístění na prvních třech místech se navíc pojí finanční odměna. Na všechny účastníky závodu pak čekají upomínkové předměty. Součástí této sportovní akce je i bohatý doprovodný program.

JUDr. Ferdinand Bušta (1915–1995) vystudoval Reálné gymnázium v Třeboni, a poté Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Již v mládí byl uchvácen jízdou na kole. Aktivně se zúčastňoval cyklistických závodů pořádaných zejména na Třeboňsku, v nichž se umisťoval na předních pozicích. Lze jej pokládat za všestranného sportovce, který mj. hrál volejbal, košíkovou, v zimě lyžoval, a ve své době si především vydobyl uznání coby brankář fotbalového týmu Blesk Klikov.

Plánované termíny

Kde