Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Fotografie Moje Suchdolsko

Co Váš čeká

Suchdolsko pohledem fotografů je tématem kalendáře města Suchdol nad Lužnicí na následující rok 2019.

Rádi byste představili své fotografie? Chcete se podílet na tvorbě kalendáře města? Povedlo se vám zachytit neobvyklou atmosféru známého místa? Nebo jste naopak „objevili“ méně známé zákoutí? Rádi byste ukázali vaše oblíbená místa a zajímavé snímky?

Zasílejte své snímky ze všech ročních období, z míst známých i neznámých, snímky zcela nové, případně z několika posledních let. Aktivita je určena amatérským i profesionálním fotografům, obyvatelům i návštěvníkům bez rozdílu věku.

Využijte celé katastrální území Suchdola nad Lužnicí, tedy od Podřezaného rybníka po kopcovité lesy u bývalé Nové Vsi, od Červeného blata až po pískovny, případně pohledy na horizonty hor atp. Krajina je vše, co vidíme kolem sebe, panorama i detail, polní cesta i rušnější ulice, zákoutí u vodního toku i pohled na zástavbu.

Ze zaslaných fotografií budou do kalendáře města vybrány ty nejzajímavější.

Fotografie zasílejte od 1. 3. do 15. 9. 2018 na adresu odbor.kultury@meu.suchdol.cz.

Navíc vylosovaným třem účastníkům bude věnován dárkový koš.

Organizátorem je Město Suchdol nad Lužnicí prostřednictvím odboru kultury a cestovního ruchu.

Kalendáře se v minulých letech zabývaly srovnáním minulé a současné podoby Suchdola (2015), leteckými pohledy (2016), kulturními a spolkovými aktivitami (2017), historickými mapami a plány (2018).

 

Základní pravidla

Každý účastník přihlásí výhradně své autorské snímky (fotografie s tematikou Suchdolska). Snímky mohou být zaslány na e-mail odbor.kultury@meu.suchdol.cz, případně doručeny do kanceláře OKCR. Nezapomeňte uvést své celé jméno, adresu, rok narození, telefonní číslo, případně název fotografie. Počet zaslaných fotografií není omezen. 

Zasláním fotografií organizátorovi stvrzujete, že vlastníte autorská, osobní a majetková práva k zaslaným fotografiím; že osoby zobrazené na fotografiích s jejich zpracováním, zveřejněním a prezentací souhlasí (v případě nezletilých osob se souhlasem rodičů či zákonných zástupců); že poskytujete bezplatnou a časově neomezenou licenci na publikování fotografií.

Jinými slovy, vy poskytnete svolení publikovat fotografie, město zafinancuje grafickou přípravu a tisk kalendáře.

 

 

Moje Suchdolsko 2019

Plánované termíny

Kde