Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Vitorazskem ve stopách minulosti - cykloexkurze

Co Váš čeká

Dobrodružná cykloexkurze za stopami minulosti Vitorazska, příhraniční oblasti v povodí horní Lužnice. Průvodcem bude Vladimír Bednář.

Organizátor: Marie Jirková, Dům přírody Třeboňska
Sraz účastníků je u vlakové zastávky v Nové Vsi nad Lužnicí, v 8:20 hod., po příjezdu vlaku z Třeboně. Celková trasa vyjížďky je 35 km.
Trasa: Nová Ves n. L. - Rybné - Krabonoš - Kunšach - Ochůzky - Nová Ves u Klikova - Nová Huť - Suchdol n. Lužnicí.
Účast je zdarma, doprava vlastní. Bližší info podá V. Bednář na tel. 721 042 567.
Program:
• Úvodní seznámení s regionem a průběhem této akce, odjezd do lokality poblíž soutoku Rybné s Lužnicí
• osada Rybné – prohlídka pozůstatků domů a návrat zpět k mostu mezi Novou Vsí a Krabonoší, dále k místnímu kostelu
• částečně zaniklá obec Krabonoš – procházka po linii bývalé cesty s chalupářskou zástavbou a poté jízda podél státní hranice k hraničnímu přechodu Halámky a dále lesem k obci Rapšach
• obec Kunšach – prohlídka zbytků z domů v okolí hlavní komunikace a pak přesun na kolech do osady Ochůzky        
• osada Blata – v Ochůzkách výklad k této zaniklé osadě a jízda zpět do lokality Kunšach a dál podél státní hranice k dančí oboře v „Najdorfu“ 
• Nová Ves u Klikova (Najdorf) – procházka po cestě kolem níž stávala početná zástavba až k řece Dračici, následně cyklopřesun do Nové Hutě      
• Nová Huť – u křižovatky lesních cest výklad o historii sklářství na Chlumecku. Odjezd přes Klikov do žel. stanice v Suchdole nad Lužnicí a návrat domů buď vlakem nebo jiným způsobem.

Exkurze je součástí projektu Krajina a lidé - interpretace přírodního dědictví CHKO a biosférické rezervace Třeboňsko. Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

Více info na: http://www.dumprirody.cz/dum-prirody-trebonska/akce/vitorazskem-ve-stopach-minulosti/

Plánované termíny

Kde