Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Kulturní akce na Suchdolsku

Vyberte si z našeho kulturního přehledu

Projekt: Stavební úpravy náměstí Svobody - Suchdol n. L - I. Etapa:

V rámci projektu došlo ke stavebním úpravám nároží křižovatky ul. Komenského a ul. Bezručova v prostoru náměstí Svobody a ke stavebním úpravám chodníku podél ul. Komenského od náměstí Svobody po křižovatku do ul. sídliště 9. května ve městě Suchdol nad Lužnicí. Více informací...

Poslední novinky

Nádoba k uložení uhynulých ptáků

Město Suchdol nad Lužnicí na základě mimořádného veterinárního opatření umístilo před sběrným dvorem v Suchdole nad Lužnicí (ul. Vitorazská 849) nádobu k bezpečnému uložení uhynulých ptáků. Nádoba je označena nápisem VPŽP 2. kategorie – Není určeno ke krmení zvířat. Bližší informace jsou uvedeny na úřední desce, webových stránkách města, facebooku města a v mobilním rozhlase.