Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Kulturní akce na Suchdolsku

Vyberte si z našeho kulturního přehledu

Projekt: Stavební úpravy náměstí Svobody - Suchdol n. L - I. Etapa:

V rámci projektu došlo ke stavebním úpravám nároží křižovatky ul. Komenského a ul. Bezručova v prostoru náměstí Svobody a ke stavebním úpravám chodníku podél ul. Komenského od náměstí Svobody po křižovatku do ul. sídliště 9. května ve městě Suchdol nad Lužnicí. Více informací...

Poslední novinky

Dotazníkové šetření - komunikační strategie města

Město Suchdol nad Lužnicí aktuálně zpracovává komunikační strategii s cílem zlepšení komunikace města směrem k občanům i návštěvníkům. Velmi důležitým zdrojem informací je zpětná vazba právě od občanů města. Proto se na vás obracíme s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku - https://chat.feedyou.ai/rpsc-komunikace-suchdol/poxk0d, který je možné vyplnit do 15. 5. Právě zpětná vazba od vás – občanů města pomůže zkvalitnit komunikaci města a jeho úřadů.